Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Poradnika Gazety Prawnej Logo
Nr 218/2023 poniedziałek, 27 listopada 2023 r.

Zmiany w kodach tytułów ubezpieczenia ZUS

 
Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono nowe kody tytułów ubezpieczenia. Nowe kody dotyczą osób które będą pobierały świadczenie wspierające lub będą sprawowały opiekę  nad takimi osobami na podstawie ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Zmieniono także opis kodu pracy o szczególnym charakterze. 
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Ile wyniesie składka na ubezpieczenie społeczne dla rolników w I kwartale 2024 r.

 
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2024 r. nie zmieniła się i nadal wynosi 60,00 zł miesięcznie.  A to oznacza, że rolnicy za I kwartał przyszłego roku opłacą składki w tej samej wysokości co w IV kwartale bieżącego roku.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie regulujące zasady korzystania z KSeF

 
MF opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, które od 1 lipca 2024 r. zastąpi rozporządzenie z 2021 r. o tej samej nazwie. W większości nowe rozporządzenie powieli dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadza również nowe regulacje. ZAW-FA będzie można składać elektronicznie. Umożliwione zostanie samofakturowanie przez podmioty zagraniczne bez polskiego NIP. Wprowadzone zostanie większe zabezpieczenie dla wygenerowanych tokenów. Określono również zasady nadawania uprawnień i dostępu do faktur VAT RR przez rolników ryczałtowych oraz oznaczania faktur kodem QR.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Od 2024 r. obowiązują zmiany w zasadach pobierania i zwrotu PCC

 
Ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Nowe rozporządzenie zmieni m.in. wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany są konsekwencją uchylenia obowiązku notariuszy, jako płatników PCC przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika informacji w formie papierowej lub elektronicznej zawierającej treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Nowe rozporządzenie obowiązywać będzie od 1 stycznia 2024 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Dostosowanie zasad wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSEF – projekt rozporządzenia

 
MF opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Zaproponowane zmiany mają dostosować  wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSeF. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem tych dotyczących faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną VAT, które będą obowiązywały od 2025 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Przedłużenie na 2024 r. zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych od aktywów niektórych banków

 
W 2024 banki krajowe będące instytucjami pomostowymi nie będą nadal płacić podatku od niektórych instytucji finansowych. Opublikowano rozporządzanie przedłużające w ich wypadku  zaniechanie poboru tego podatku.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Jak rozliczyć rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa – odpowiedź MF na pytanie dziennikarzy

 
MF wyjaśnił w jaki sposób podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej powinni rozliczać rekompensaty otrzymywane z Funduszu Ochrony Rolnictwa (dalej: FOR). Zdaniem MF, dla takich podatników kwoty otrzymywanych rekompensat stanowią przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, a nie przychody z tzw. innych źródeł. MF odniósł się również do kwestii rozliczania w kosztach podatkowych wpłat na FOR.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Stawki karty podatkowej na 2024 r. – opublikowane w Monitorze Polskim

 
Opublikowano stawki karty podatkowej na 2024 r. Z tej formy opodatkowania w 2024 r. będą mogli skorzystać tylko podatnicy opodatkowani kartą podatkową w 2023 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Jaka kaucja za butelki plastikowe, szklane oraz za puszki – projekt

 
Minister Środowiska określił ile ma wynosić kaucja za butelki plastikowe, szklane oraz puszki objęte tzw. systemem kaucyjnym. Z projektu rozporządzenia w tej sprawie wynika, że mziany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dz.U.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

MF przygotował projekty rozporządzeń w sprawie przekazania 1,5% podatku rolnego

 
W 2024 r. podatnicy podatku rolnego będą mieli prawo złożenia wniosku o przekazanie 1,5% tego podatku na rzecz uprawnionych organizacji rolniczych. Minister Finansów przygotował projekty rozporządzeń określających wzór wniosku (ZPU-1) oraz załącznika (ZRPU-1), a także warunki techniczne ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez e-PUAP.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiana wykazu stanowisk politycznych objętych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

 
Zmienił się  wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Z wykazu wykreśleni zostali posłowie do Parlamentu Europejskiego. Zmiana dotyczy również wymienionych w wykazie sędziów Trybunału Stanu. Po nowelizacji zamiast sędziego Trybunału Stanu w wykazie wymienia się przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz członków tego Trybunału.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Pobieranie podatku od spadków i darowizn przez płatników – nowe rozporządzenie

 
Od 1 stycznia 2024 . zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników, czyli przez notariuszy.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Więcej czasu na założenie skrzynki do e-doręczeń

 
Na podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS oraz wykonujących zawód adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i notariuszy został nałożony obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń. Termin wdrożenia tego obowiązku został wyznaczony na 10 grudnia 2023 r., jednak Minister Cyfryzacji zdecydował się na jego przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie zapowiedział inicjatywę ustawodawczą, która ma przesunąć ten termin na 1 stycznia 2025 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zakaz handlu w Wigilię – dwa projekty zmian ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta

 
Niedziela 24 grudnia 2023 r. będzie objęta zakazem handlu. W zamian handel będzie można prowadzić w dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Takie propozycje zmian zawierają dwa projekty nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, złożone w Sejmie przez rząd i posłów. 
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo

Administratorem Państwa danych osobowych jest: INFOR PL SA z siedzibą pod adresem: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się, pisząc na adres Administratora jak wyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl
Wysyłka newslettera jest zgodna z regulaminem serwisów, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: bok@infor.pl.
Reklama: reklama@infor.pl

Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera, kliknij tutaj

Materiały chronione prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie materiałów wyłącznie za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.