Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki!


Aby korzystać z modułów w nowej wersji platformy, w ramach obecnego abonamentu wystarczy:
  • Wejść na www.inforakademia.pl
  • Zalogować się obecnym loginem i hasłem w polu logowanie (widoczne w menu w prawym górnym rogu)
  • Wybrać z zakładki wideoszkolenia odpowiedni moduł tematyczny lub kliknąć w kafelek z nazwą odpowiedniego modułu na stronie głównej

Jeśli nie pamiętasz hasła do Wideoakademii,
skontaktuj się z Biurem Opiekunów Klienta: bok@infor.pl »
Zobacz najnowsze wideo

Czy PPK muszę objąć członków zarządu i członków rady nadzorczej
Wojewódka Marcin

Co zrobić, gdy zleceniobiorca nie przedstawia ewidencji przepracowanych godzin
Piotr Wojciechowski

Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej
Iwona Wołkiewicz

Najbliższe webinaria

Zmiany w VAT 2019
Janina Fornalik

Akademia kadrowo-płacowa
Piotr Wojciechowski, Krzysztof Gąsior, Iwona Wołkiewicz, Katarzyna Smulczyk, Piotr Glen

Zmiany w CIT i PIT od 2019 r.
Radosław Kowalski

Najbliższe szkolenia i konferencje stacjonarne

Dokumentacja pracownicza 2018/2019 - jak przygotować się do zmian

Zobacz wszystkie wideoszkolenia, wideoporady i wideoinstrukcjeWysyłka listu jest realizowana z bazy:
INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580, o kapitale zakładowym w wysokości: 4.700.000 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych). Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj