Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki!


Aby korzystać z modułów w nowej wersji platformy, w ramach obecnego abonamentu wystarczy:
  • Wejść na www.inforakademia.pl
  • Zalogować się obecnym loginem i hasłem w polu logowanie (widoczne w menu w prawym górnym rogu)
  • Wybrać z zakładki wideoszkolenia odpowiedni moduł tematyczny lub kliknąć w kafelek z nazwą odpowiedniego modułu na stronie głównej

Jeśli nie pamiętasz hasła do INFORAKADEMII,
skontaktuj się z Biurem Opiekunów Klienta: bok@infor.pl »
Zobacz najnowsze wideo

Pracownicze Plany Kapitałowe – krok po kroku
Krzysztof Gąsior

Jak ustalić wartość początkową samochodu wykupionego z leasingu
Radosław Kowalski

Czy pracodawca może potrącić nadpłacone wynagrodzenie bez zgody pracownika
Anna Kopyść

Najbliższe webinaria

Przegląd zmian w prawie pracy 2019 r.
Piotr Wojciechowski

Fakturowanie w 2019 r. - zasady wystawiania faktur VAT w roku 2019.
Arkadiusz Duda

Pracownicze Plany Kapitałowe- nowe obowiązki pracodawcy
Krzysztof Gąsior

Zobacz wszystkie wideoszkolenia, wideoporady i wideoinstrukcjeWysyłka listu jest realizowana z bazy:
INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580, o kapitale zakładowym w wysokości: 4.700.000 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych). Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj