Aplikacja mobilna
Twoje codzienne aktualności.
INFORorganizer
Przejdź do bazy wiedzy
INFORORGANIZER
27 stycznia 2021 r.
AKTUALNOŚCI
Zasady wypełniania i przekazywania do ZUS formularza RUD

Nowy formularz RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) został ustalony w załączniku nr 24 do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366). Formularz RUD należy wykorzystywać zarówno do zgłoszenia umowy o dzieło, jak i do dokonania korekt zgłoszenia umowy o dzieło.
Czy biuro rachunkowe musi oznaczać kody GTU za klientów

Klient naszego biura prowadzi działalność polegającą na sprzedaży różnych części do specjalistycznych maszyn, często jest to połączone ze świadczeniem różnych, bardzo nietypowych usług. Oczekuje od nas, że będziemy za niego przyporządkowywać kody GTU do transakcji. Jednak jest to dla nas niewykonalne, gdyż nie posiadamy wiedzy technicznej, aby rozszyfrować, czym jest dana część czy urządzenie oraz na czym polega każda usługa świadczona przez klienta na warunkach indywidualnie określonych z jego kontrahentem. Klient odmawia współpracy w tym zakresie. Umowa nie zawiera uregulowań nakładających na biuro rachunkowe obowiązku ustalania kodu GTU. Czy mimo wszystko mamy obowiązek oznaczania tych kodów? Jak powinniśmy się zabezpieczyć przed takimi żądaniami?
Wsparcie z tarczy finansowej będzie rozszerzone w I kwartale na nowe branże

Rząd chce rozszerzyć w I kw. możliwość umorzenia 100% subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dla małych i średnich firm oraz umożliwić ubieganie się mikro, małych i średnich firm z dodatkowych branż o wsparcie z tarczy finansowej 2.0.
Świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek przedłużone

Płatnicy składek, którzy korzystali z tarczy antykryzysowej 6.0 skierowanej do przedsiębiorców z wybranych branż, będą mogli ponownie skorzystać ze świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS. Tym razem wsparcie dotyczy grudnia 2020 r. i stycznia 2021.
Ryczałt ewidencjonowany - zwiększenia przychodu z tytułu „ulgi na złe długi”

Podatnik musi zwiększyć swój przychód do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym o niezapłacone w terminie faktury w skutek działania tzw. ulgi na złe długi. Jednak na mocy art. 57c ustawa o ryczałcie ewidencjonowanym może tego nie robić odpowiednio za poszczególne okresy rozliczeniowe lub rok podatkowy, w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:
Koszty likwidacji zapasów w związku z COVID – prezentacja w sprawozdaniu

Koszty związane z likwidacją zapasów spowodowane COVID-19, mają charakter nadzwyczajny i są pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki. Komitet Standardów Rachunkowości zaleca je prezentować w rachunku zysków i strat jako „Inne koszty operacyjne”. Sprawdź gdzie powinny je wykazać jednostki małe, mikro, organizacje pozarządowe i pożytku publicznego.
Więcej aktualności »
INFORORGANIZER
INFORORGANIZER
Newsletter nie wyświetla się dobrze?
Obejrzyj go w oknie przeglądarki!Administratorem Państwa danych osobowych są:

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580.

INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042), przy ul. Okopowej 58/72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225, posiadająca numer NIP: 527-25-75-823, numer REGON 141442680.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj

Adres do korespondencji: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, tel.: 22 761 30 30; faks: 22 761 30 31; infolinia 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl.