Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki!Dołącz do nas facebook
NEWSLETTER INFORRB
wtorek, 15 października 2019 r.
 
Porada dnia

Na jakim koncie ujmować wydatki dotyczące realizowania projektów unijnych

zdjęcie
Zgodnie z opisem załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości - konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych, związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków europejskich.
Czytaj dalej
 
Baner
 
Nowości na INFORRB
zdjęcieRachunkowość Budżetowa Nr 20

Czasopismo

W najnowszym wydaniu między innymi:

  • Problemy występujące w poszczególnych etapach procesu inwentaryzacji
  • Nabycie przez gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza
  • Matryca VAT i wiążąca informacja stawkowa – po co, kiedy i jak napisać wniosek
  • Jak skutecznie zapoznać zamawiającego z treścią odwołania

Zobacz

 
Polecany produkt
zdjęcie

Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego


W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki.


Zamów


 
Baner
 
Polecane porady
W jakim paragrafie ująć wydatki na napoje wydawane pracownikom
Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza. Czy pracodawca może przekazać napoje pracownikom bez pokwitowania odbioru? Czy klasyfikacja budżetowa wydatku to nadal § 302 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”?
Przeczytaj odpowiedź na INFORRB
Czy kwota 40 euro stanowi dochód budżetu państwa
Jednostka samorządu terytorialnego pobiera dochody w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (gospodarka nieruchomościami). W związku z tymi dochodami (dochody z dzierżawy, najmu i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste), pobierana jest także rekompensata za koszty odzyskiwania należności 40 euro - art. 10 ustawy z o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Czy rekompensata stanowi dochód budżetu państwa, a jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do potrącenia 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami? Czy może rekompensata stanowi w całości dochód budżetu państwa lub w całości dochód jednostki samorządu terytorialnego?
Przeczytaj odpowiedź na INFORRB
 
Polecany produkt
zdjęcie

Klasyfikacja budżetowa 2019


Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują istotne zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych zmieniły się objaśnienia. Do klasyfikacji budżetowej wprowadzono nową podziałkę – grupy paragrafów wydatków. Począwszy od planowania na 2019 r., zarządy jednostek samorządu terytorialnego mają możliwość decydowania o szczegółowości – w zakresie wydatków – sporządzanych planów finansowych swoich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych).


Zamów


 
 Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa i INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisu inforrb.pl, którego jesteś użytkownikiem.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj