Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki!Dołącz do nas facebook
NEWSLETTER INFORRB
wtorek, 15 stycznia 2019 r.
 
Porada dnia

Wszystko o sprawozdaniu finansowym za 2018 r.

zdjęcie
Sprawozdanie finansowe składane w 2019 r. za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad. Zmiany objęły nie tylko treść samego rozporządzenia, ale także jego załączniki, w tym wzory poszczególnych części sprawozdania finansowego. Nowością jest wprowadzenie obowiązku sporządzania bilansu budżetu państwa, łącznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek budżetowych jako jednostek nadrzędnych. Ponadto w miejsce informacji uzupełniających istotnych dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej do poszczególnych części sprawozdania finansowego jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych jako osobny załącznik wprowadzono „Informację dodatkową”.
Czytaj dalej
 
Baner
 
Nowości na INFORRB
zdjęciePoradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 1

Czasopismo

W najnowszym wydaniu:

  • Jak klasyfikować wydatki na dostawę i dystrybucję energii
    elektrycznej, w tym opłatę abonamentową
  • Klasyfikacja budżetowa w kontekście interpretacji wydanych przez Ministerstwo Finansów
  • Inwentaryzacja metodą weryfikacji sald – przygotowanie, przeprowadzenie
    i udokumentowanie

Zobacz

 
Polecany produkt
zdjęcie

Klasyfikacja budżetowa 2019


Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują istotne zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych zmieniły się objaśnienia. Do klasyfikacji budżetowej wprowadzono nową podziałkę – grupy paragrafów wydatków. Począwszy od planowania na 2019 r., zarządy jednostek samorządu terytorialnego mają możliwość decydowania o szczegółowości – w zakresie wydatków – sporządzanych planów finansowych swoich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych).


Zamów


 
Polecane porady
Nowe zasady prowadzenia akt osobowych. Plusy i minusy elektronizacji
Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (dalej: ustawa o elektronizacji akt osobowych). W następstwie tej zmiany, z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc obowiązujące dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, które zastąpiono rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej).
Przeczytaj odpowiedź na INFORRB
Od 2019 r. wynagrodzenie zleceniobiorców jest chronione przed potrąceniami
W jakim zakresie od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne będzie podlegać ochronie przed egzekucją?
Przeczytaj odpowiedź na INFORRB
 
Baner
 
Polecany produkt
zdjęcie

E-Zamówienia publiczne


Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektronizacji. Liczne przykłady, instrukcje, ilustracje i zrzuty z ekranu z pewnością ułatwią opanowanie, wdrożenie i stosowanie nowej procedury w jednostce i firmie. Publikacja została przygotowana zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców


Zamów


 
 Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa i INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisu inforrb.pl, którego jesteś użytkownikiem.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj