Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki!Dołącz do nas facebook
NEWSLETTER INFORRB
czwartek, 5 grudnia 2019 r.
 
Porada dnia

Nie można wypowiedzieć umowy na zastępstwo pracownikowi, który choruje

zdjęcie
W dniu 23 kwietnia 2018 r. zawarto umowę o pracę na zastępstwo do czasu powrotu nieobecnego pracownika. Osoba zastępująca długotrwale choruje, co reorganizuje poprawne funkcjonowanie zakładu pracy. Czy z pracownikiem zatrudnionym na zastępstwo można rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia?
Czytaj dalej
 
Baner
 
Nowości na INFORRB
zdjęcieIle w 2020 r. wyniesie minimalne wynagrodzenie

Wideoporada

Zobacz

 
Polecany produkt
zdjęcie

Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego


W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki.


Zamów


 
Baner
 
Polecane porady
Czy wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia może być stałym składnikiem pensji pracownika
W związku ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz obowiązkiem wyłączenia dodatku za wysługę lat z puli minimalnej kwoty pensji, co nastąpi w 2020 r., proszę o wskazanie, jak długo można wypłacać dopłatę do minimalnej pensji?
Przeczytaj odpowiedź na INFORRB
Wskazywanie na fakturach innych terminów zapłaty niż w zawartych umowach
W fakturach wystawianych dla najemców lokali na cele użytkowe wskazywano termin zapłaty czynszu z tego tytułu jako: „14 dni od wystawienia faktury”. Zgodnie z zawartymi umowami termin płatności tych należności był oznaczony przez podanie dnia zapłaty, jako „do 5 dnia danego miesiąca z góry za dany miesiąc”. W efekcie nieprawidłowości większość najemców opłacała czynsze po terminie. Faktury były wystawiane 1. dnia roboczego danego miesiąca za ten miesiąc. Dłużnicy więc zamiast opłacać je do 5 dnia miesiąca, opłacali je do 14 dnia. Jednostka nie obciążała ich odsetkami za zwłokę, ponieważ w systemie komputerowym także był zaznaczony nieprawidłowy termin wymagalności należności z tytułu czynszów dzierżawnych. Zgodnie z wyjaśnieniami głównej księgowej jednostki nieprawidłowość wynikła z przyjęcia na fakturach domyślnego terminu płatności generowanego automatycznie przez system komputerowy do wystawiania faktur.
Przeczytaj odpowiedź na INFORRB
 
Baner
 
Polecany produkt
zdjęcie

Klasyfikacja budżetowa 2019


Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują istotne zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych zmieniły się objaśnienia. Do klasyfikacji budżetowej wprowadzono nową podziałkę – grupy paragrafów wydatków. Począwszy od planowania na 2019 r., zarządy jednostek samorządu terytorialnego mają możliwość decydowania o szczegółowości – w zakresie wydatków – sporządzanych planów finansowych swoich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych).


Zamów


 
 Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa i INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisu inforrb.pl, którego jesteś użytkownikiem.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj