Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Poradnika Gazety Prawnej Logo
Nr 68/2021poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

W rozliczeniu za 2020 r. ulga abolicyjna przysługuje w pełnej wysokości

 

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej. Zmiana polega na wprowadzeniu limitu odliczenia ulgi do wysokości 1360 zł. Podatnicy nie muszą stosować nowego limitu w zeznaniach składanych za 2020 r. Po raz pierwszy zrobią to w rozliczeniu rocznym za 2021 r.

 

 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 

Projekt rozszerza listę podmiotów zaliczanych do tzw. jednostek obowiązanych, czyli podmiotów, które powinny stosować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt zakłada też doprecyzowanie definicjii beneficjenta rzeczywistego i wprowadzenie obowiązku rejestracji podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalutami.

 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Spółki jawne po raz pierwszy muszą złożyć informacje CIT-15J

 
Do 1 lutego 2021 r. spółki jawne mające siedzibę albo zarząd na terenie Polski, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne mają obowiązek złożyć informacje o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w ich zysku. Brak złożenia informacji w terminie oznacza, że spółka staje się podatnikiem CIT.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiany w MSR/MSSF od lutego 2021

 
Firmy prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z MSR/MSSF muszą wraz z nowym rokiem obrotowym zaczynającym się 1 stycznia 2021 r. , stosować zatwierdzone przez Komisję UE zmiany w pięciu międzynarodowych standardach rachunkowości. Zmiany są związane z uwzględnieniem w standardach reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 31 stycznia 2021 r.

 
Po raz kolejny dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony. Oznacza to że rodzice dzieci do lat 8 i pozostali uprawnieni do tego zasiłku będą mogli skorzystać z niego w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Skutki naruszenia „epidemicznych” ograniczeń, nakazów i zakazów a Tarcza 2.0. – komunikat PFR

 
15 stycznia 2021 r. PFR opublikował komunikat w sprawie konsekwencji naruszenia przez beneficjentów „Tarczy Finansowej 2.0” ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii. Przedstawiamy najistotniejszy fragment komunikatu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Ułatwienia dla pracodawców posiadających certyfikat dostępności

 
Pracodawcy posiadający certyfikat dostępności będą mogli szybciej skorzystać z obniżenia wpłaty na PFRON.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy zyskali ochronę konsumencką

 
Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG w konkretnych przypadkach mogą korzystać ze zwiększonej ochrony ich praw. W szczególności: umowy zawierane z nimi przez sprzedających nie mogą zawierać klauzul niedozwolonych, korzystają z szerszej ochrony przy okazji rękojmi, mogą odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w ciągu 14 dni.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych są:

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580.

INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042), przy ul. Okopowej 58/72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225, posiadająca numer NIP: 527-25-75-823, numer REGON 141442680.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj