Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Poradnik Rachunkowości Budżetowej Logo
Nr 4/2019środa, 15 maja 2019 r.

Ustawa o finansach publicznych – ogłoszony tekst jednolity

 
10 maja 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 869 obwieszczono tekst jednolity ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Będą zmiany w ustawie o finansach publicznych

 
Trwają prace nad zmianą ustawy o finansach publicznych (projekt z 6 maja 2019 r.). Planowane zmiany obejmują dwa obszary: 1) kontrolę zarządczą, 2) audyt wewnętrzny.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

NIK o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w JST

 
Dane gromadzone i przetwarzane w bazach i systemach komputerowych urzędów gmin i miast, a także w starostwach są słabo chronione. Takie wnioski przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

75% równowartości odpisów podstawowych ZFŚS za 2019 r. do 31 maja

 
Do 31 maja należy przekazać co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych ZFŚS za 2019 r. na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu (art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS) – konto 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Raport o stanie gminy, powiatu, województwa samorządowego – nowy obowiązek

 
Do 31 maja 2019 r. organy wykonawcze JST po raz pierwszy obowiązane są do przedstawienia organom stanowiącym raportu o stanie JST (gminy, powiatu, województwa) za rok poprzedni.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Oświadczenie do celów socjalnych a RODO

 
Przepisy o ZFŚS zawierają generalną zasadę uwzględniania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS przy przyznawaniu jej ulgowych usług i świadczeń z funduszu oraz ustalaniu ich wysokości. Alternatywą do oceny socjalnej pracownika było składane przez niego oświadczenie. Po zmianie przepisów, w związku z zapewnieniem stosowania przepisów RODO, oświadczenie staje się wymagalne, a dodatkowe dokumenty należy składać w wyjątkowych sytuacjach.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa,
i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: pawel.muz@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj