Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Serwisu Prawno-Pracowniczego Logo
Nr 49/2021poniedziałek, 22 lutego 2021 r.

Do 1 marca 2021 r. trzeba przekazać zatrudnionym PIT-11 za 2020 r.

 
Informację PIT-11 pracodawca czy inne osoby zatrudniające powinny zasadniczo dostarczyć podatnikowi (np. pracownikowi, zleceniobiorcy) najpóźniej do 28 lutego następnego roku za jaki PIT-11 jest wystawiany. W tym roku termin ten ulega jednak przesunięciu na najbliższy dzień roboczy tj. na 1 marca 2021 r. ze względu na to, że 28 lutego 2021 r. przypada w niedzielę.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Nowe wytyczne resortu pracy dotyczące wliczania dodatku za wieloletnią pracę do trzynastki

 
Dodatek za wieloletnią pracę wypłacony za okres choroby nie powinien być wliczany do podstawy ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w swoim najnowszym stanowisku w tej sprawie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

1 marca 2021 r. upłynie termin na przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji ZUS IMIR

 
Zbliża się ostateczny termin przekazania ubezpieczonym rocznej informacji o składkach ZUS. Obowiązek ten muszą wypełnić płatnicy składek - m.in. pracodawcy i zleceniodawcy - w odniesieniu do osób, za które w 2020 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Senat zdecydował o przesunięciu ostatniego etapu rozszerzenia PPK o rok

 
Senat w głosowaniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę o przekazaniu do dalszych prac w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Projekt ten zakłada m.in. przedłużenie o rok terminu wdrażania PPK przez administrację publiczną.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

1 marca 2021 r. upływa termin na przekazanie do ZUS zaświadczenia za zatrudnianych emerytów i rencistów

 
Zaświadczenie o wysokości przychodu wypłaconego w 2020 r. zatrudnionym emerytom i rencistom należy złożyć do ZUS 1 marca 2021 r. W przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, przychód uzyskany z tytułu zatrudnienia może wpłynąć na zawieszenie lub zmniejszenie otrzymywanego z ZUS świadczenia.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Zmiana w udostępnianiu danych przez ZUS komornikom sądowym

 
Od 13 lutego 2021 r. ZUS wprowadził zmiany w elektronicznym wniosku OK-EKS (Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS). Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz w usłudze B2B dodano weryfikacje, które nie pozwalają na złożenie do ZUS wniosków z nieprawidłowym zakresem żądanych danych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych są:

INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadająca numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580.

INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042), przy ul. Okopowej 58/72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225, posiadająca numer NIP: 527-25-75-823, numer REGON 141442680.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: dorota.majcher@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj