Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki
Newsletter Serwisu Prawno-Pracowniczego Logo
Nr 26/2020piątek, 20 marca 2020 r.

Ulgi w opłacaniu składek ZUS dla przedsiębiorców na okres pandemii koronawirusa

 
ZUS poinformował o nowym, uproszczonym trybie ubiegania się o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorcy, którzy mają problem ze spłatą tych należności, mogą o 3 miesiące przesunąć termin ich uregulowania. Odroczenie może dotyczyć zarówno składek społecznych jak i składki zdrowotnej, a także wpłat na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP, FS, FGŚP i FEP).
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Za czas kwarantanny z powodu koronawirusa pracownikowi przysługuje świadczenie chorobowe

 
Pracownicy i zleceniobiorcy za czas niezdolności do pracy przypadającej w okresie kwarantanny mają prawo do świadczeń chorobowych. Warunkiem ich otrzymania jest posiadanie decyzji państwowego inspektora sanitarnego lub zwolnienia lekarskiego oraz legitymowanie się odpowiednio długim okresem ubezpieczenia chorobowego.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Praca zdalna w czasie pandemii koronawirusa – wyjaśnienia PIP

 
Od 8 marca 2020 r. obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przewiduje ona m.in. możliwość skierowania pracownika do pracy w trybie zdalnym. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała wyjaśnienia jak w praktyce stosować przepisy o pracy zdalnej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój jeżeli doszło do zamknięcia zakładu pracy z powodu koronawirusa

 
W przypadku, gdy pracodawca musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa i gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej albo innej pracy, powinien wypłacić pracownikom wynagrodzenie przestojowe. Takie stanowisko prezentuje resort pracy i PIP.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Organizacja pracy i wynagradzanie nauczycieli w okresie zawieszenia placówek oświatowych z powodu koronawirusa - wyjaśnienia MEN

 
Prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i w większości innych placówek oświatowych zawieszono obecnie na okres od 12 do 25 marca 2020 r. Oznacza to, że w tym okresie w podmiotach tych nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Zawieszenie zajęć nie zwalnia jednak pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 

Tarcza Antykryzysowa ma pomóc pracodawcom, którzy ponieśli straty w związku pandemią koronawirusa

 
Ministerstwo Rozwoju przedstawiło wstępne założenia tzw. „Tarczy antykryzysowej”, czyli działań mających wesprzeć przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki temu pracodawcy będą mogli np. przesunąć w czasie opłatę składek ZUS czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.
 
CZYTAJ WIĘCEJ 
Infor Logo
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa,
i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl. Wysyłka wiadomości jest zgodna z regulaminem serwisów infor.pl, którego jesteś użytkownikiem.
Kontakt: dorota.majcher@infor.pl Reklama: reklama@infor.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie
INFOR.PL bez zezwolenia zabronione.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu kliknij tutaj