| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Jak będzie można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK

Jak będzie można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK

Zasadniczo pracownik, który podejmie decyzję o oszczędzaniu w ramach PPK, będzie mógł swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków na swoim rachunku po osiągnięciu 60. roku życia – bez względu na status aktywności zawodowej.

Po osiągnięciu tego wieku uczestnik PPK może wybrać wówczas jedno z rozwiązań:

 • dalej odkładać środki w PPK;
 • skorzystać z domyślnej formy wypłaty, czyli jednorazowo wypłacić 25% środków, a pozostałe wypłacać co miesiąc przez 10 lat. Wypłata w tej formie będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

Pracownik może również wszystkie środki wypłacać w dowolnej liczbie rat. Jednorazowo nawet 100% środków. Skrócenie okresu wypłat poniżej 10 lat lub jednorazowej wypłaty powyżej 25% będzie skutkować koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych;

Czy ustawodawca dopuszcza sytuacje, że pracownik zechce wybrać zgromadzony kapitał wcześniej – przed osiągnięcie 60. roku życia? – to jedno z najczęściej zadawanych pytań.

Tak, będzie mógł to zrobić w każdej chwili, ale na określonych warunkach. Kwota zgromadzonych środków będzie pomniejszona o:

 • podatek od zysków kapitałowych
 • o 30 proc. wpłat pracodawcy (są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne; pobrane 30 proc. trafi jako składka na ubezpieczenie emerytalne)
 • dopłaty ze strony państwa

Czy w żadnej sytuacji nie można wybrać środków przed 60.rokiem życia i bez pomniejszania ich o ww. elementy?

Ustawodawca dopuszcza taką sytuację w dwóch przypadkach:

 1. Jeśli jednorazowa wypłata nawet 100 proc wartości zgromadzonych środków przeznaczona będzie na wkład własny przy zakupie mieszkania lub budowie domu. Będzie to rozwiązanie możliwe tylko dla pracownika, który nie ma więcej niż 45 lat. Wypłata środków nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybraną instytucją finansową. Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu środków do instytucji finansowej w wartości nominalnej. Zwrot musi się rozpocząć nie później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie będzie mógł trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków. Co się stanie, jeżeli uczestnik PPK nie zwróci w terminie wypłaconych środków? Ustawodawca zobowiązuje go wtedy do zapłaty 19 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochodem będzie kwota niezwrócona wypłaconych środków, pomniejszona o koszt nabycia odkupionych jednostek uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, przypadających na ten niedokonany zwrot.
 2. Jeśli poważna choroba dotknie pracownika, współmałżonka lub dziecko. Możliwe jest wtedy wybranie do 25 proc. zgromadzonych środków, których – co ważne - zwracać nie będzie musiał. Ustawa w Art. 2., pkt. 23 określa jednostki medyczne lub sytuacje, które są uwzględniane w takiej sytuacji.

Inne sytuacje umożliwiające rozporządzanie środkami w ramach PPK

 • Jeśli uczestnik PPK zrezygnuje z oszczędzania w PPK albo odejdzie z miejsca pracy, w którym w jego imieniu i na jego rzecz pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK, środki pozostaną na rachunku uczestnika do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.
 • Uczestnik PPK, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, może zwrócić się o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego.

  Wniosek będzie można złożyć, gdy drugi z małżonków również ukończy 60. rok życia, będzie posiadał umowę o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową, a ponadto małżonkowie złożą oświadczenie, że zamierzają korzystać z wypłat w nowej formie korzystać.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski

Zdjęcia