| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Edukacja > Wyprawka szkolna 2011 - jak uzyskać dofinansowanie?

Wyprawka szkolna 2011 - jak uzyskać dofinansowanie?

W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2011/2012 uczniowie mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, iż z pomocy skorzysta 515 235 uczniów.

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe nie dotyczy uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych. 

Pozostali uczniowie muszą spełniać kryterium dochodowe, które wynosi  351 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie.

Gdy dochód ucznia przekracza tę kwotę, może on  otrzymać pomoc, jeżeli w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa taka jak np.

 • ubóstwo;
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała lub ciężka choroba;
 • przemoc w rodzinie;
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
 • Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizm lub narkomania;
 • zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa;
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

(zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Dofinansowanie przyznawane jest po przedstawieniu przez rodzica dowodu zakupu podręczników takiego jak faktura VAT (wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna ucznia lub rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników (w przypadku oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”).

Wniosek

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.

Do wniosku dołączamy zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenie możemy złożyć oświadczenie. Gdy rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku (zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów) należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

Zobacz również: Świadczenia rodzinne 2011 - wystarczą oświadczenia

Terminy

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

We Wrocławiu i w Białymstoku termin na złożenie wniosku o wyprawkę mija 5 września, w Łodzi 6 września, a w Warszawie 10 września.

W przypadku zaś wniosków o przyznanie pomocy uczniom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego termin ustala minister. 

W ubiegłym roku z pomocy w ramach "Wyprawki szkolnej" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne skorzystało 16% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, tj. 262 536 uczniów.

Zobacz również serwis: Edukacja

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »