| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Postępowanie w sprawie przyjęcia do spółdzielni

Postępowanie w sprawie przyjęcia do spółdzielni

Postępowanie w sprawie przystąpienia do spółdzielni następuje na wniosek osoby zainteresowanej skierowany do odpowiedniego organu spółdzielni. Na ogół wniosek taki kierowany jest do zarządu spółdzielni lub walnego zgromadzenia jego członków.

Deklaracja powinna zawierać :

  1. Imię i nazwisko;
  2. Miejsce zamieszkania, lub adres siedziby osoby prawnej;
  3. Ilość zadeklarowanych udziałów lub wartość wkładu (Każdy z członków spółdzielni jest zobowiązany do zadeklarowania chociaż jednego udziału, chyba że statut spółdzielni stanowi inaczej. Może też istnieć potrzeba wniesienia wkładu np. rzeczowego (maszyny, grunt), lub pieniężnego.);
  4. Dane dotyczące wkładów;
  5. Inne informacje przewidziane w statucie.

Forma pisemna jest również wymagana dla wszelkich zmian w deklaracji członkowskiej.

Członek spółdzielni powinien wskazać w deklaracji lub innym pisemnym oświadczeniu osobę, której spółdzielnia jest zobowiązana wypłacić udziały, po jego śmierci. Prawo z tego tyłu nie należy do spadku.

Innym sposobem przystąpienia do spółdzielni jest udział w jej powstaniu. Założyciele spółdzielni z mocy prawa stają się jej członkami z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zobacz serwis: Spółdzielnia mieszkaniowa

Przebieg postępowania

Po złożeniu wniosku następuje jego rozpatrzenie przez odpowiedni organ spółdzielni. Uchwała w sprawie przyjęcia do spółdzielni jest podejmowana w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, chyba że statut stanowi inaczej. O uchwale ustanawiającej przyjęcie w poczet członków spółdzielni lub odmawiającej przyjęciu w poczet członków spółdzielni zawiadamia się w ciągu dwóch tygodni od jej podjęcia, zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie. Przejawia się tu zasada ,,otwartych drzwi’’, która powoduje że członkiem spółdzielni może zostać każdy kto spełnia wymagania określone przepisami prawa i w statucie. Zasada ta nie skutkuje powstaniem roszczenia cywilnoprawnego o przystąpienie w poczet członków spółdzielni. Spółdzielnia nie może jednak odmówić spadkobiercom dziedziczącym udziały jeżeli spełniają oni wymagania zawarte w statucie.

Przyjęcie do spółdzielni należy stwierdzić na deklaracji po przez podpis dwóch członków zarządu lub dwóch osób upoważnionym do tego przez zarząd.

Zobacz serwis: Nieruchomości

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji następuje w formie pisma skierowanego do organu właściwego zgodnie ze statutem do jego rozpatrzenia. Na ogół jest to walne zgromadzenie członków spółdzielni, w innych wypadkach statut określa organ właściwy. Statut spółdzielni określa termin do wniesienia odwołania i termin do jego rozpatrzenia.

Prawomocny wyrok sądu zobowiązujący spółdzielnię do przyjęcia danej osoby w poczet członków zastępuje oświadczenie woli organu właściwego do przyjmowania członków.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »