| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Postępowanie administracyjne > Dostęp do informacji o środowisku – dowiedz się wszystkiego o twoim otoczeniu + wniosek

Dostęp do informacji o środowisku – dowiedz się wszystkiego o twoim otoczeniu + wniosek

Prawo do informacji o środowisku zapewnia Konstytucja i inne ustawy. Możliwość złożenia wniosku o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie ma każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, obywatelstwa czy zdolności do czynności prawnej. Sprawdź jakich informacji o środowisku i jego ochronie możesz zażądać od władz.

Warto skierować się z wnioskiem do urzędu gminy w miejscu swojego zamieszkania z żądanie informacji o środkach jakie gmina przeznacza na ochronę środowiska i jakie konkretnie działania w tym zakresie podejmuje lub podejmować zamierza. To cenna wiedza, którą każdy świadomy mieszkaniec powinien posiadać.

Jak należy wnioskować o udostępnienie informacji?

Informacje o środowisku są udzielane przez podmioty zobowiązane do jej udzielenia, poprzez upublicznianie informacji za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) lub na indywidualny wniosek.

Wniosek powinien mieć formę pisemną, jednak od formy pisemnej można odstąpić (a więc można ustnie prosić o informacje) w przypadku klęski żywiołowej lub innej niebezpiecznej sytuacji mogącej zagrozić życiu lub zdrowiu, jeżeli takie informacje chcą uzyskać osoby mogące ucierpieć w wyniku tego zagrożenia. W tak wyjątkowej sytuacji żądane informacje są udostępniane natychmiast.

Nie ma jednego, określonego wzoru wniosku o udostępnienie informacji, jednak dla wygody czytelnika załączam przykładowy wzór takiego wniosku, który znajduje się TUTAJ.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, termin ten może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy. Po rozpatrzeniu wniosku organ udostępnia informację w sposób określony we wniosku, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe.

Udostępnienie informacji jest bezpłatne, w przypadku wyszukiwani i przeglądania w siedzibie władz publicznych dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie. Udostępnienie podlega opłacie w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty, w przypadku konieczności wyszukiwania informacji, przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzania kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłania.

Czy organ może odmówić udzielenia informacji o środowisku?

Tak, w pewnych przypadkach organ ma prawo odmówić udostępnienia informacji o środowisku. Robi to wtedy w formie decyzji administracyjnej, od której można odwołanie/wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i w konsekwencji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Organ ma prawo do odmowy w przypadkach określonych w  uiś, przykładowo, gdy:

  • wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
  • wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny;
  • informacja dotyczy spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania;
  • dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju.

Dokładny wykaz takich danych znajduje się w uiś.

Opracowano na podstawie:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.)

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Dostęp do informacji o środowisku – dowiedz się wszystkiego o twoim otoczeniu (wniosek)/ fot. Fotolia
Dostęp do informacji o środowisku – dowiedz się wszystkiego o twoim otoczeniu (wniosek)/ fot. Fotolia

Webinarium: VAT 2018: split payment, faktura do paragonu, ograniczenia prawa do odliczenia VAT i inne ważne zmiany146.37 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »