| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Pozwolenia > Jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt?

Jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt?


Prowadzenie schroniska dla zwierząt jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że do jej prowadzenia potrzebne jest zezwolenie odpowiedniego organu gminy. Prowadzenie schroniska bez zezwolenia zagrożone jest karą aresztu albo grzywny.

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami należy do zadań własnych gminy. To gmina musi zapewnić swoim mieszkańcom bezpieczeństwo w tym zakresie. Dlatego też powołuje w tym celu specjalne komunalne jednostki. Zajmują się one prowadzeniem schronisk, spalaniem zwłok zwierząt a także wyłapywaniem bezpańskich zwierząt.

Jednakże gmina może te obowiązki „scedować” na prywatnych przedsiębiorców. Nie każdy jednak przedsiębiorca może prowadzić działalność w tym zakresie. Musi wcześniej uzyskać zezwolenie wójta.

Właściwy organ

Organem właściwym dla udzielania zezwoleń jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Natomiast większość spraw w tym zakresie załatwia się w urzędzie gminy w wydziale gospodarki komunalnej albo w wydziale działalności gospodarczej.

Wniosek

Jednostka ubiegająca o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie omawianej działalności, musi zwrócić się z wnioskiem do odpowiedniego wójta.

Wniosek o udzielenie zezwolenia, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinien zawierać:

  • oznaczenie podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę oraz wskazanie pełnomocników, jeżeli zostali wyznaczeni,
  • określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności,
  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem,
  • określenie czasu, na jaki zezwolenie ma być udzielone.

Załącznikami do takiego wniosku są:

  • aktualna kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, krajowego rejestru sądowego lub rejestru spółdzielni,
  • opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności,
  • dokument poświadczający tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność,
  • pozwolenie na użytkowanie obiektów zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności,
  • zaświadczenie właściwego organu o spełnianiu warunków wynikających.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezpańskimi zwierzętami wynosi 600 zł.

Forma i czas załatwienia sprawy

Formą właściwą do załatwienia sprawy jest decyzja administracyjna. Wydaje ją wójt w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Odwołanie

Od decyzji wójta należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem wójta, który decyzję wydał.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jednostka ubiegająca o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie omawianej działalności, musi zwrócić się z wnioskiem do odpowiedniego wójta.
Jednostka ubiegająca o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie omawianej działalności, musi zwrócić się z wnioskiem do odpowiedniego wójta.

INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »