| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Notariusz > Krajowa Rada Notarialna > Izby notarialne co to takiego?

Izby notarialne co to takiego?

Izbę notarialną stanowią wszyscy notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. Siedzibą izby jest siedziba sądu apelacyjnego.

Obecnie funkcjonuje dziesięć izb notarialnych, z siedzibami w: Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.

Organami izby notarialnej są:

  • walne zgromadzenie notariuszy izby,
  • rada izby.

Walne Zgromadzenie Notariuszy

Walne Zgromadzenie notariuszy stanowi najwyższą władzę izby, w jego obradach uczestniczą wszyscy notariusze mający siedziby kancelarii na obszarze właściwości izby.

Zobacz: Pełnomocnictwo u notariusza

Walne zgromadzenia notariuszy mogą być zwyczajne (raz w roku, zwoływane w pierwszym jego kwartale przez radę izby) lub nadzwyczajne (zwoływane w razie potrzeby z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, na podstawie uchwały rady izby lub na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby notariuszy danej izby)

Kompetencje walnego zgromadzenia określa art. 30 prawa o notariacie, jednakże przepis ten nie stanowi katalogu zamkniętego. Można je podzielić na uprawnienia stanowiące, w tym wyborcze, oraz kontrolno-opiniujące.

Rozstrzygnięcia walnego zgromadzenia zapadają w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków izby. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym bądź tajnym, przy czym wyborów, z wyjątkiem wyboru przewodniczącego zgromadzenia, dokonuje się zawsze w głosowaniu tajnym.

Zobacz: Pomoc prawna

Rada Izby

Rada Izby jest organem o charakterze wykonawczym i zarządzającym. Składa się z prezesa, wiceprezesa i członków wybieranych przez walne zgromadzenie na okres trzech lat.

Liczebność rady uzależniona jest od liczby notariuszy danej izby; szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera art. 32 ustawy. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa rady.

Radę izby reprezentuje prezes, jednakże do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa lub wiceprezesa oraz jednego członka rady. Kompetencje rady izby określa art. 35 ustawy.

Zobacz serwis: Krajowa Rada Notarialna

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Walne Zgromadzenie notariuszy stanowi najwyższą władzę izby, w jego obradach uczestniczą wszyscy notariusze mający siedziby kancelarii na obszarze właściwości izby.
Walne Zgromadzenie notariuszy stanowi najwyższą władzę izby, w jego obradach uczestniczą wszyscy notariusze mający siedziby kancelarii na obszarze właściwości izby.

e-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych99.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »