| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Wiadomości > Problem narkotyków w Europie

Problem narkotyków w Europie

„Stan problemu narkotykowego w Europie 2010” - Sprawozdanie roczne Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.

Monitorowaniu przez Centrum podlegają: profilaktyka, lecznictwo, skala używania narkotyków, sposoby używania narkotyków, dostępność narkotyków, problemy związane z narkotykami, przestępczość związana z narkotykami, postawy społeczne wobec narkotyków i narkomanii. Centrum udostępnia zebrane dane, publikując co roku raport.

Główna siedziba centrum znajduje się w Lizbonie. Centrum podlega bezpośrednio Komisji Europejskiej. Realizuje swoje zadania w bliskiej współpracy z krajowymi punktami referencyjnymi (Focal Points) w tzw. sieci Reitox obejmującymi instytuty naukowe i agendy rządowe zajmujące się problemami narkotyków i narkomanii na szczeblu krajowym (w Polsce: Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii ulokowane w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii, podległym Ministrowi Zdrowia).

Zobacz serwis: Sprawy karne

W trakcie posiedzenia Rady Ministrów Sprawiedliwości UE zaprezentowano także:

Raport jest efektem pierwszego przeprowadzonego przez Komisję Europejską przeglądu Planu działania UE w sprawie narkotyków na lata 2009 -2012. Główne tezy Raportu zaprezentowała Viviane Reding, Komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa.

Główne tezy Raportu dotyczące dopalaczy:
- w ostatnim czasie obok tradycyjnych legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol czy kokaina, konsumenci uzyskali dostęp do szerokiego wachlarza nowych substancji określanych jako dopalacze, sprzedawanych przez Internet, w head shopach lub przez dilerów na ulicach;
- szybkie pojawianie się nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy stało się jednym z głównych wyzwań dla polityki antynarkotykowej. Państwa starają się ograniczyć rozpowszechnianie się tych substancji niosących ze sobą ryzyka zdrowotne i społeczne, które w znacznej mierze są nieznane. Nieznające granic kanały dystrybucji, takie jak Internet oraz szybkość, z jaką jedne substancje zastępowane są innymi, dodatkowo komplikują zadanie;
- rynek narkotyków, na którym występują obok siebie tradycyjne i nowe – legalne i nielegalne substancje, wymaga odpowiedzi w ramach kompleksowej polityki antynarkotykowej;
- Komisja Europejska prowadzi obecnie ocenę funkcjonowania Decyzji Rady 2005/387/JHA w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych i przedstawi propozycje jej zmiany, tak aby lepiej można było sobie radzić z rozszerzającym się rynkiem nowych substancji.
Decyzja Rady 2005/387/JHA:
- ustanawia mechanizm wymiany informacji między państwami członkowskimi UE, za pośrednictwem EUROPOL-u i Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, o nowych substancjach psychoaktywnych,
- określa procedurę przygotowania oceny ryzyka, jakie niosą ze sobą nowe substancje (tzw. Wspólny Raport, zawierający szczegółowe informacje dot. danej substancji, np. jej składu chemicznego, występowania na rynku, używania przygotowują EUROPOL-u i Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, a następnie, na wniosek Rady, Centrum przygotowuje Raport dot. Oceny Ryzyka)
- definiuje procedurę poddawania kontroli nowych substancji psychoaktywnych (na podstawie w/w Raportu Centrum Komisja Europejska występuje z inicjatywą poddania nowej substancji środkom kontrolnym – wpisania jej na listę substancji niedozwolonych. W braku inicjatywy Komisji z inicjatywą mogą wystąpić państwa członkowskie. Jeśli Rada zdecyduje o poddaniu nowej substancji środkom kontrolnym, tj. wyda stosowną decyzję, państwa powinny „dążyć” do podjęcia tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu roku, niezbędnych środków w swoim prawie wewnętrznym).

- Raport Komisji również potwierdza, że dopalacze stanowią obecnie jedno z poważniejszych wyzwań w polityce antynarkotykowej w państwach UE – przyznaje Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Wyzwanie to wymaga to podjęcia odpowiednich działań, także na szczeblu UE, choć Komisja podkreśla, że polityka antynarkotykowa w przeważającej mierze stanowi odpowiedzialność państw członkowskich - dodaje.

Takim konkretnym działaniem, po wystąpieniu przez Komisję w dniu 20 października br. z wnioskiem do Rady o poddanie kontroli (wprowadzenie zakazu) mefedronu, ma być zapowiedziana w Raporcie inicjatywa nowelizacji Decyzji Rady 2005/387/JHA.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »