| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Wiadomości > Duże zmiany w konstrukcji hipoteki

Duże zmiany w konstrukcji hipoteki

W dniu 20 lutego 2011 roku w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa ta wprowadza spore zmiany w konstrukcji hipoteki. Założeniem ustawodawcy było uelastycznienie zabezpieczenia hipotecznego.

Przedsiębiorca, który zaciągnął kilka różnych zobowiązań wobec jednego kontrahenta, będzie mógł jedną hipoteką zabezpieczyć wszystkie roszczenia kontrahenta, wynikające z tych zobowiązań.


Administrator hipoteki


Nowelizacja pozwala również na zabezpieczenie jedną hipoteką kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, ale tylko służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia. W tym celu koniecznym jest powołanie administratora hipotek. Administratorem takim może być jeden z wierzycieli lub osoba trzecia. Umowa o powołaniu administratora pod rygorem nieważności musi być zawarta na piśmie. Regulacje takie mają ułatwić m.in. realizację dużych inwestycji finansowanych równocześnie kredytami zaciągniętymi w różnych bankach. Banki finansujące taki projekt, będą mogły na mocy porozumienia wskazać administratora, który załatwi za nie wszelkie formalności, zawierając na ich rachunek umowę ustanawiającą hipotekę.

Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym

Możliwe stało się teraz wpisanie do księgi wieczystej roszczenia wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na miejsce opróżnione; w takim przypadku hipoteka tego wierzyciela uzyskuje takie miejsce, w chwili gdy staje się ono wolne. W przypadku, gdy właściciel nie skorzysta z „wypełnienia” wolnego miejsca, będzie mógł nim zadysponować każdy kolejny właściciel tej nieruchomości. Takie wolne miejsce nie podlega zajęciu, ani też nie można w to miejsce ustanowić hipoteki przymusowej. Może więc dojść do sytuacji, gdy nowo ustanowiona hipoteka będzie korzystać z wyższego pierwszeństwa niż hipoteka wpisana wcześniej, a to z kolei wpłynie na kolejność zaspokajania w razie egzekucji z nieruchomości.


Zmniejszenie sumy hipoteki


Dla właściciela nieruchomości, który chce ustanawiać na niej kolejne, obok już istniejących, hipoteki istotna będzie możliwość żądania zmniejszenia sumy hipoteki, jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne - otwiera to drogę do zaciągnięcia następnego kredytu obciążającego tą samą nieruchomość, po uprzednim zmniejszeniu istniejącej hipoteki.

Ustalenie waluty w umowie

Zmiany obejmują także regulacje dotyczące walut, w jakich ustanawiana jest hipoteka.

Dotychczas, kredytom w walucie obcej towarzyszyła hipoteka w tej samej walucie. Teraz strony w umowie ustanawiającej hipotekę, mogą postanowić inaczej.

Wygaśnięcie hipoteki

Wygaśnięcie hipoteki związane jest z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności- chyba, że z umowy ustanawiającej hipotekę, wynika, iż z danego stosunku prawnego mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności. Hipotek zabezpieczająca kilka wierzytelności wygasa z chwilą wygaśnięcia ostatniej z nich. Można żądać zniesienia hipoteki za odpowiednim wynagrodzeniem jeżeli od wpisu hipoteki upłynęło przynajmniej 10 lat a nie powstała wierzytelność hipoteczna.


Nowa hipoteka odpowiada potrzebom obrotu gospodarczego


Nowelizacja jest korzystna zarówno z punktu widzenia klientów banków, jak i z punktu widzenia przedsiębiorców.

Hipoteka jest jednym z najpewniejszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności a zmiany powodują, że staje się bardziej dostępna,, co może przełożyć się bezpośrednio na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Dotychczasowe brzmienie przepisów przestało już odpowiadać potrzebom obrotu, a nawet go utrudniało. Nowe rozwiązania mają uczynić hipotekę nowoczesnym, skutecznym i elastycznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych.

Zobacz: Forum cywilistyczne

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »