| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Wiadomości > Prawne podsumowanie października 2011

Prawne podsumowanie października 2011

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w październiku 2011 r. oraz ostatnio opublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Dnia 27 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1182), którą:

 • dostosowano polskie prawo do prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek handlowych;
 • wskazano, że nie jest wymagane: 1) sporządzenie sprawozdania zarządu każdej
  z łączących się spółek, lub 2) udzielenie informacji przez zarząd każdej z łączących się spółek zarządom pozostałych spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia
  a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, lub 3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia, jeżeli wszyscy wspólnicy (akcjonariusze) każdej z łączących się spółek kapitałowych wyrazili na to zgodę;
 • umożliwiono przekazywanie wspólnikom (akcjonariuszom) łączących się oraz dzielonych spółek kapitałowych odpisów dokumentów łączeniowych oraz podziałowych drogą elektroniczną;
 • wprowadzono korzystne zmiany dla wierzycieli łączącej się spółki kapitałowej lub osobowej, polegające na tym, że wierzyciele, którzy zgłosili swoje roszczenia
  w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili,
  że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby spółki przejmującej albo nowo zawiązanej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną; podobne uprawnienia zostały przewidziane dla wierzycieli dzielonej spółki kapitałowej oraz spółki przejmującej, którzy zgłosili swoje roszczenia w okresie między dniem ogłoszenia planu podziału a dniem ogłoszenia podziału;
 • wprowadzono zwolnienie od obowiązku ogłoszenia planu podziału, jeżeli jest
  on opublikowany na stronie internetowej spółki kapitałowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim we wskazanym w nowelizacji okresie; podobne zwolnienie zostało przewidziane dla ogłoszenia planu łączenia.

OUTSOURCING BANKOWY

Dnia 27 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1181), którą:

 • rozszerzono dotychczasową definicję przedsiębiorcy o wspólników spółki cywilnej,
  w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
 • rozszerzono katalog czynności, które mogą być zlecane insourcerom;
 • uregulowano zasady i warunki, na jakich może odbywać się korzystanie przez insourcerów z usług innych przedsiębiorców (podoutsourcing);
 • ograniczono obowiązki informacyjne banków względem Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zawieranych umów outsourcingu;
 • zniesiono obowiązek uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
  w przypadku umów outsourcingu przewidujących, że przekazane czynności bankowe będą wykonywanie na terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej.

Czytaj także

Ekspert:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Prawne podsumowanie października 2011 r. / Fot. Fotolia
Prawne podsumowanie października 2011 r. / Fot. Fotolia

Serwis Inforlex Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – procedury149.40 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »