reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Zasiłki > Zaległe alimenty a pomoc społeczna

Zaległe alimenty a pomoc społeczna

Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie wskazują wprost czy zaległe alimenty mają wpływ na dochód osoby ubiegającej się o świadczenia. Odwołują się jedynie ogólnie do pojęcia alimentów.

Pomoc społeczna - dochód

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za dochód uważa się co do zasady sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Należy pamiętać, iż w przypadku utraty dochodu brana jest pod uwagę suma przychodów z miesiąca złożenia wniosku.

Następnie sumę tę pomniejsza się o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Jakie alimenty pomniejszają dochód?

Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie definiują pojęcia alimentów. W tej kwestii należy odwołać się do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: k.r.o.). Jak stanowi art. 128 k.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Alimenty to zatem świadczenia uiszczane przez zobowiązanego na rzecz osoby uprawnionej.

W ustawie o pomocy społecznej nie znajdziemy również doprecyzowania jakie konkretnie alimenty mogą pomniejszych dochód: czy powinny to być alimenty zasądzone przez sąd, czy również płacone dobrowolnie. Sporo wątpliwości budzi również kwestia alimentów zaległych.

NSA: kwota zaległych alimentów podlega odliczeniu od dochodu

W wyroku z 17 stycznia 2020 r. (sygn. akt I OSK 3593/18) Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, iż „z uwagi na ustawową definicję dochodu nie ma znaczenia jakie alimenty są świadczone na rzecz innych osób”. Zdaniem sądu „w wielu wyrokach, w tym ostatnich Naczelnego Sądu Administracyjnego, dokonując wykładni art. 8 ust. 3 pkt 3 u.p.s wskazuje się, że odliczeniu od dochodu podlega kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób, w tym kwota alimentów zaległych. Zauważa się bowiem, że wskazany przepis sam nie precyzuje, czy alimenty świadczone na rzecz innych osób, to wyłącznie alimenty świadczone na bieżąco”.

W przedmiotowej sprawie z wnioskiem o przyznanie stypendium z tytułu kontynuowania nauki w liceum dla dorosłych wystąpiła kobieta, która do niezbędnych dokumentów dołączyła również kopię przelewu z tytułu zadłużenia alimentacyjnego na dzieci. Organ I instancji odmówił jej jednak świadczenia W ocenie organu – z pomniejszenia dochodu o kwotę alimentów może bowiem korzystać tylko zobowiązany, który świadczy alimenty w terminie. Nie jest zatem możliwe odliczenie alimentów egzekwowanych przymusowo. Uzasadnienie to poparł również organ odwoławczy oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Zdaniem WSA zadłużenia alimentacyjne nie spełniają warunku z art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Sąd podzielił tu pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego przytoczony przez organ odwoławczy, zaprezentowany w wyroku z 3 lutego 2012 r. w sprawie sygn. akt I OSK 1433/11, że wyjątek z punktu 3 ust. 3 art. 8 u.p.s. nie może być interpretowany rozszerzająco. Z wyjątku tego korzystać może tylko ten zobowiązany, który spłaca alimenty zgodnie z prawem – zatem w wysokości i w terminie określonym tytułem wykonawczym.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, iż w rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie dokonał błędnej wykładni art. 8 ust. 3 pkt 3 u.p.s. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w zakresie spornego zagadnienia nie jest przekonujące stanowisko wyrażone w wyroku NSA z 3 lutego 2012 r. w sprawie sygn. akt I OSK 1433/11, którym kierował się sąd pierwszej instancji przy rozstrzyganiu sprawy. Z uwagi na ustawową definicję dochodu nie ma znaczenia jakie alimenty są świadczone na rzecz innych osób.

Polecamy serwis: Pomoc społeczna

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie definiują pojęcia alimentów./Fot. Shutterstock
Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie definiują pojęcia alimentów./Fot. Shutterstock

CIT 2020. Komentarz199.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama