| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracownik > Zatrudnienie dzieci

Zatrudnienie dzieci

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wykonywanie zajęć zarobkowych przez dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia.

Przyszły pracodawca musi uzyskać zezwolenia właściwego inspektora pracy przed podjęciem działalności zarobkowej przez dziecko. Do wniosku na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych należy dołączyć:

  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dziecka na wykonywanie przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych;
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko tego typu zajęć;
  • orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań;
  • opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania pracy lub podobnych zajęć.

Zezwolenie wydaje inspektor pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy, gdy wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko nie będzie powodowało zagrożenia dla jego życia lub zdrowia oraz rozwoju psychofizycznego takiej osoby, oraz gdy praca nie będzie zagrażać wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.

Zezwolenie na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez osobę, która nie ukończyła 16 roku życia, powinno zawierać w szczególności określenie:

  • rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko;
  • dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko tego typu obowiązków;
  • dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy.

Inspektor pracy, po zapoznaniu się z wnioskiem pracodawcy oraz załączonymi do niego dokumentami, może wydać decyzję odmowną. Decyzja inspektora pracy nie jest decyzją ostateczną - przysługuje od niej odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Decyzja tego organu zaś może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego.

Przepisy przewidują możliwość cofnięcia wydanego zezwolenia:

  • na wniosek rodzica lub opiekuna dziecka - w tej sytuacji inspektor nie może odmówić działania, nie bada także zasadności tego wniosku;
  • z urzędu przez inspektora pracy - gdy w ramach prowadzonego nadzoru organ ten stwierdzi, ze warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.

Podstawa prawna: Art. 304(5) Kodeksu pracy

Anna Jędrzejczak Radca prawny

www.kancelaria-radcy.com

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »