reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Słownik

Wynagrodzenie

Aktualizacja: 15.03.2011

Wynagrodzenie za pracę to należność, która przysługuje pracownikowi od pracodawcy za wykonaną pracę, a w wyjątkowych i wyraźnie określonych przepisami przypadkach także za okres niewykonywania pracy. »

Koszty sądowe w sprawach z prawa pracy

Aktualizacja: 22.01.2009

Koszty sądowe to koszty związane ze wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania z zakresu prawa pracy. Przypadają od uczestnika postępowania na rzecz sądu i stanowią ekwiwalent za czynności sądu jako organu państwa. »

Urlop bezpłatny

Aktualizacja: 22.01.2009

Urlop bezpłatny to zwolnienie od pracy udzielane na pisemny wniosek pracownika. W czasie urlopu bezpłatnego zawieszeniu ulegają wzajemne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. »

Stosunek pracy

Aktualizacja: 22.01.2009

Stosunek pracy jest to relacja prawna pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W ramach jej pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. »

Staż pracy

Aktualizacja: 22.01.2009

Staż pracy określamy okres zatrudnienia, czyli okres pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a w zasadzie czas, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy. »

Gotowość do pracy

Aktualizacja: 22.01.2009

Za gotowość do pracy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia nawet kiedy jest gotowy do pracy, a ze względu na przeszkody nie może wykonywać swojej pracy. »

Odprawa emerytalno-rentowa

Aktualizacja: 22.01.2009

Jest to świadczenie wypłacane na koniec zatrudnienia w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. »

Sąd pracy

Aktualizacja: 22.01.2009

W systemie wymiaru sprawiedliwości sądy pracy i ubezpieczeń społecznych stanowią odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych, okręgowych lub apelacyjnych. »

Pracodawca

Aktualizacja: 22.01.2009

Pracodawcą jest każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która spełniając pewne wymogi prawne i społeczne, zatrudnia pracowników. »

Pracownik

Aktualizacja: 22.01.2009

Pracownikiem jest osoba fizyczna wykonująca pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierunkiem. W zamian otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie. »

Fundusz pracy

Aktualizacja: 22.01.2009

Fundusz pracy funkcjonuje od 1 stycznia 1990 r. i jest państwowym funduszem celowym. »

Ewidencja czasu pracy

Aktualizacja: 22.01.2009

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Jednym z jej rodzajów jest ewidencja czasu pracy. »

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Aktualizacja: 22.01.2009

Instytucja powołana do wypłaty pracownikom, byłym pracownikom oraz uprawnionym do renty rodzinnej członkom rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika wynagrodzeń i innych świadczeń w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu niewypłacalności. »

Ekwiwalent

Aktualizacja: 15.03.2011

Ekwiwalent za urlop przysługuje w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. »

Dyżur

Aktualizacja: 22.01.2009

Dyżurem określamy czas, w którym pracownik po swoich normalnych godzinach pracy na polecenie pracodawcy pozostaje w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę i jest gotowy do świadczenia pracy. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama