| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Kombatanci - represjonowani > Uprawnienia inwalidy wojennego

Uprawnienia inwalidy wojennego

Przepisy Ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin określają jakie uprawnienia przysługują inwalidzie wojennemu. Są to m.in. uprawnienia emerytalne oraz pracownicze.

Jakie uprawnienia emerytalne przysługują inwalidzie wojennemu?

 • • Prawo do przejścia (na swój wniosek) na emeryturę po osiągnięciu wieku:
  • 50 lat przez kobietę i 55 lat przez mężczyznę, jeżeli został zaliczony do I lub II grupy inwalidów, albo
  • 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, jeżeli został zaliczony do III grupy inwalidów.

Uprawnienie przejścia na emeryturę na swój wniosek dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949. Ponadto powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do inwalidy nabywającego prawo do emerytury z innego tytułu niż zatrudnienie.

Zobacz serwis: Emerytury

Kiedy inwalidzie wojennemu przysługuje renta inwalidzka?

Renta inwalidzka przysługuje żołnierzowi, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych, choćby nawet inwalidztwo to powstało po zwolnieniu ze służby wojskowej i wynosi:

 • o 100% podstawy jej wymiaru -- dla inwalidów I i II grupy, lub
 • o 75% podstawy jej wymiaru -- dla inwalidów III grupy.

Ponadto do renty inwalidzkiej przysługuje dodatek pielęgnacyjny z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów lub ukończenia 75 lat.

Jakie uprawnienia w związku z ochroną zdrowia i pomocą społeczną?

Inwalidzie wojennemu przysługują również uprawnienia związane z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, jak również uprawnienia do refundacji. Oto one:

 • prawo do skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego;
 • prawo pierwszeństwa w umieszczeniu, na wniosek inwalidy wymagającego szczególnej opieki w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej;
 • inwalida wojenny, któremu inwalidztwo utrudnia w znacznym stopniu poruszanie się i korzystanie z publicznych środków lokomocji, uprawniony jest do bezpłatnego otrzymania motorowego wózka inwalidzkiego albo może otrzymać pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztu zakupu przydzielonego mu samochodu osobowego;
 • zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych;
 • inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I i II grupy inwalidów przysługuje refundacja w wysokości 50% opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych określone w dziale II w grupie 3 załącznika do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, z tym że jeżeli suma ubezpieczenia przekracza równowartość 6000 euro przeliczone na złote według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia opłacania składki, refundacja przysługuje od części opłaconej składki ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota stanowiąca równowartość 6 000 euro pozostaje do rzeczywistej sumy ubezpieczenia.

Refundacja przysługuje w odniesieniu do jednego pojazdu samochodowego będącego własnością inwalidy wojennego i niesłużącego do zarobkowego przewozu. Ponadto refundacja przysługuje inwalidzie wojennemu, jeżeli nie korzysta z refundacji lub ulgi na podstawie innych przepisów.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »