| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Prawo karne > Inne > Skutki nieuiszczenia grzywny w terminie

Skutki nieuiszczenia grzywny w terminie

Zgodnie z art. 44 kodeksu karnego wykonawczego – Sąd po uprawomocnieniu się wyroku wzywa skazanego do uiszczenia grzywny, wyznaczając 30 dniowy termin na opłacenie należności. Jeżeli grzywna była orzeczona w stawkach dziennych, w wezwaniu podaje się wysokość grzywny podlegającej uiszczeniu, a więc kwotę będącą wynikiem pomnożenia liczby stawek dziennych przez ich wysokość określoną w wyroku.

  • egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna

W odróżnieniu od prac społecznie użytecznych zamiana grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności nie jest uzależniona od zgody skazanego. Nie należy ona również do decyzji fakultatywnych Sądu – lecz po spełnieniu powyższych przesłanek sąd obligatoryjnie zamienia karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności. 

Niemożność ściągnięcia grzywny w drodze egzekucji – jako podstawowa przesłanka zamiany grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności musi być faktyczna, a nie tylko hipotetyczna. Jej istnienie musi być wynikiem bezskutecznych czynności egzekucyjnych, potwierdzonych przez komornika w stosownym protokole, sporządzonym zgodnie z wymogami określonymi w art. 809 k.p.c. (zob. też postanowienie SA w Lublinie z dnia 17 stycznia 2001 r., II AKz 478/00, OSA 2001, z. 11, poz. 77). Z uwagi na fakt, że przepis odnosi się do brak zapłaty grzywny „mimo możliwości” Sąd winien również poczynić ustalenia z jakich powodów egzekucja okazała się bezskuteczna.

Zastępcza kara pozbawienia wolności wykonywana jest zgodnie z przepisami o wykonywaniu kar pozbawienia wolności. Może być ona jednak w każdej chwili przerwana w wyniku:

  • Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat;
  •  przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny;
  • Sąd może na wniosek skazanego, wobec którego orzeczono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, zamienić tę karę na wykonywanie pracy społecznie użytecznej;
  • Sąd może odroczyć wykonanie kary grzywny lub rozłożyć ją na raty pomimo zamiany na zastępczą karę pozbawienia wolności aż do całkowitego wykonania grzywny albo odbycia przez skazanego w całości zastępczej kary pozbawienia wolności.

Z uwagi na fakt, że najbardziej dotkliwym w skutkach jest zamiana grzywny na karę pozbawienia wolności – Sąd przed wydaniem takiego postanowienia winien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę. 

Należy również pamiętać o tym, że nieuiszczenie grzywny w terminie ma wpływ na bieg okresu zatarcia skazania. Zgodnie z art. 107 kk - zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania kary grzywny.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »