| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Egzekucja komornicza > Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym - 2019 r.

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym - 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie duża nowelizacja przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego. Do największych zmian zaliczyć należy m.in. możliwość uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu, ze względu na wadliwe doręczenie, poszerzenie przesłanek umorzenia postępowania z urzędu, a także zwiększenie zakresu odpowiedzialności komornika, który w pewnych okolicznościach zobowiązany będzie do utrwalenia, za pomocą urządzeń rejestrujących, czynności egzekucyjnych dokonanych poza kancelarią komorniczą.

Zmiany w przepisach postępowania egzekucyjnego nastąpią w wyniku wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2019 r., ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych. Ustawy te zastąpią ustawę o komornikach sądowych i egzekucji z 1997 r. 

Wadliwe doręczenie a rygor natychmiastowej wykonalności

Po wejściu w życie zmian sąd będzie miał możliwość uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu, ze względu na fakt, że doręczenie odpis pozwu nastąpiło na  inny adres niż  miejsce zamieszkania pozwanego aktualne w dacie doręczenia. Warto zaznaczyć, iż pozwany będzie mógł powoływać się na daną przesłankę nawet w sytuacji czasowego przebywania pod innym adresem niż wskazany przez wierzyciela.                        

W obecnym stanie prawnym na gruncie art. 346 k. p. c. pozwany może wnosić o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu w dwóch przypadkach:

  1. gdy wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania oraz
  2. gdy pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione.

Na gruncie art. 346 § 1 1 k.p.c. sąd uchyli rygor natychmiastowej wykonalności, gdy pozwany wykaże, że nie podjął żadnych czynności ze względu na podjęcie próby doręczenia pozwu przez operatora pocztowego,              a następnie awizowanie go, pod inny adres niż miejsce zamieszkania pozwanego aktualne w dacie doręczenia. Regulacja ta ma na celu wyeliminowanie sytuacji, gdy mimo zachowania przez powoda należytej staranności pozwany nie otrzymywał pozwu, co skutkowało jego bierną postawą.

Umorzenie postępowania z urzędu

Zmiany w przepisach egzekucyjnych wprowadzą również nowe przesłanki umorzenia postępowania z urzędu. Po wejściu w życie zmian organ egzekucyjny będzie umarzał postępowanie z urzędu także w sytuacjach gdy:

  1. tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności prawomocnym orzeczeniem albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc;
  2. egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego.

Wyżej wymienione przesłanki funkcjonują również w obecnym stanie prawnym, jednak są one przesłankami do umorzenia postępowania na wniosek, a od 1 stycznia 2019 będą to przesłanki, na gruncie których z urzędu będzie umorzone postępowanie.

Możliwość złożenia skargi na formularzu

Od 1 stycznia 2019 roku dłużnik wobec którego prowadzone będzie postępowanie egzekucyjne będzie miał możliwość złożenia skargi na czynności komornicze na formularzu, co niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie liczby przypadków odrzucania skarg z przyczyn formalnych. Wprost w treści formularza będą wskazane elementy konieczne do rozpoznania skargi. Ponadto ustawodawca nałożył na komorników obowiązek doręczenia dłużnikowi formularza skargi na czynności komornika przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz  pouczenia strony i uczestników postępowania występujących w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o sposobie i terminie zaskarżenia czynności. Co więcej, art. 796 § 1 stanowi, iż wniosek o wszczęcie egzekucji składany komornikowi może być złożony na formularzu urzędowym.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »