| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Ubezpieczenia > Odszkodowania > Odszkodowanie z tytułu pogorszenia stanu zdrowia

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia stanu zdrowia

Pogorszenie stanu zdrowia wywołane nadmiernym poziomem hałasu dobiegającym np. z drogi publicznej uprawnia do żądania odszkodowania i zadośćuczynienia. Odszkodowanie z tytułu pogorszenia stanu zdrowia może zostać przyznane na podstawie stosownych dokumentów.

W celu zbadania poziomu hałasu należy zlecić wykonanie pomiarów izolacyjności akustycznej ścian i stropów na dźwięki powietrzne lub uderzeniowe. Raport przygotowany na podstawie otrzymanych danych stanowi podstawę roszczeń usunięcia usterek.

Przysługujące roszczenia

Art. 448 k.c. wskazuje natomiast szereg roszczeń, jakie przysługują poszkodowanemu. Należą do nich: żądanie zaniechania naruszania dóbr osobistych, żądanie naprawienia skutków naruszenia dóbr osobistych, żądanie opublikowania sprostowania lub odpowiedzi prasowej na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym. Poszkodowany może dochodzić odszkodowania za poniesiony uszczerbek majątkowy oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie są to roszczenia alternatywne (tzn. nie wykluczają się, można dochodzić jednocześnie i odszkodowania, i zadośćuczynienia).

Materiał dowodowy

Aby udowodnić pogorszenie stanu zdrowia warto posłużyć się dokumentacją medyczną (historią choroby, wynikami badań) oraz opinią biegłego sądowego – np. lekarza.

Polecamy serwis: Nieruchomości

Rozwiązania technologiczne

Zabezpieczeniem przed nadmierną emisją hałasu oraz drganiami nim wywołanymi może być umieszczenie przy drodze ekranów akustycznych, także zastosowanie materiałów budowlanych, drzwi i okien o właściwościach akustycznych.

Wyrok SA I ACa 905/13

Sąd Apelacyjny w przywołanym na wstępie wyroku zmienił wyrok Sądu Okręgowego, przychylając się do żądań powódki. Oparł się na orzeczeniu SN z dnia 17 czerwca 2004 r (sygn. akt V CK 609/03). Zgodnie, z którym to pozwany powinien dowieść, że jego działanie nie było bezprawne. W przypadku naruszenia to na nim spoczywa ciężar dowodu i obowiązek obalenia domniemania bezprawności. Jako dowody powódka przedstawiła ekspertyzy wykonane na jej zlecenie, wskazujące, jakie roboty budowlane należy wykonać, kosztorysy, pomiary szumu oraz zaświadczenia lekarskie. Domagała się wykonania robót budowlanych, ewentualnie zasądzenia środków na ich wykonanie oraz zadośćuczynienia. Uzyskała 30 000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Podstawa prawna:

  • wyrok SA w Katowicach z dnia 6 grudnia 2013 roku (I ACa 905/13),
  • wyrok SN z dnia 17 czerwca 2004 r (sygn. akt V CK 609/03),
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 ze zm.),
  • norma PN-87/B-02151/02.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK