| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa leasingu - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu - WZÓR UMOWY

Umowa leasingu jest finansową alternatywą dla kredytu. W jej ramach leasingobiorca otrzymuje do używania przedmiot umowy, w zamian za comiesięczne raty leasingowe.

2. W przypadku nieotrzymania przez Leasingodawcę stosownego oświadczenia woli w terminie określonym w ust. 1, określone tam uprawnienia wygasają.

§ 10

Leasingobiorca oświadcza, iż zna treść warunków ogólnych umowy leasingu stanowiących integralną część niniejszej umowy i wyraża zgodę na włączenie ich do treści niniejszej umowy.

§ 11

Leasingobiorca upoważnia Leasingodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury.

§ 12

Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przedmiotu leasingu jest integralną częścią niniejszej umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Leasingodawcy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..........................................          ...........................................
             Leasingodawca                        Leasingobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa leasingu

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »