Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa najmu mieszkania - na czas określony czy nieokreślony?

Agata Stradomska
Menedżer agencji nieruchomości
Białe Lwy - Nieruchomości
Agencja nieruchomości
Umowa najmu mieszkania (nieruchomości) - na czas określony czy nieokreślony?
Umowa najmu mieszkania (nieruchomości) - na czas określony czy nieokreślony?
Fotolia
Umowa najmu - czas trwania. Co trzeba wiedzieć o umowie najmu, by uniknąć przykrych niespodzianek. Kiedy warto stosować umowę najmu na czas nieoznaczony? Czy można ją zawrzeć na dowolnie długi termin? Kiedy można wypowiedzieć taką umowę? Jaka forma umowy najmu będzie najlepsza? Wyjaśnia Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości.

Umowa najmu nie jest taka prosta

Umowa najmu nieruchomości wydaje się bardzo prostą umową, którą bez mała każdy potrafi skonstruować (lub ściągnąć z internetu). Niestety, tak nie jest. Czasem pewne logicznie brzmiące rozwiązania nie będą właściwe. Dzieje się tak dlatego, bo kiedy przepisy obowiązującego prawa w szczegółowy sposób określają daną sytuację, to wtedy zapisy umowne wbrew przepisom mogą nie mieć zastosowania. Umową możemy regulować wyłącznie te obszary, które nie są wskazane w ustawach do bezwzględnego stosowania. Jeśli do treści umowy najmu wprowadzimy zapisy niezgodne z obowiązującym prawem, to i tak będą obowiązywać te z przepisów. A o tym możemy boleśnie się przekonać będąc już w sporze z drugą stroną najmu. W szczególności właściciel nieruchomości jako wynajmujący powinien mieć wiedzę z tego zakresu, gdyż po pierwsze najczęściej to on dostarcza wzór umowy najmu a po drugie przepisy, w szczególności w zakresie najmu lokali mieszkalnych mają za cel chronić najemcę, jako tą słabszą stronę w relacji. Jednym z elementów, które mają ogromne znaczenie w relacjach najmu jest czas trwania umowy. Dlatego należy dobrze rozważyć wszystkie za i przeciw dobierając czas trwania umowy najmu.

Postanowienia umowy najmu

Zawierając umowę najmu nieruchomości określamy w niej szereg parametrów, które uzgodniliśmy m.in. kwestie związane z wysokością czynszu, opłatami ponoszonymi przez najemcę, wysokością kaucji czy szczególnymi zobowiązaniami każdej ze stron. Jednym z kluczowych elementów umowy najmu jest planowany czas jej trwania: może być ona zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony.

Kodeks cywilny - artykuł 659:
§ 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Skoro przepisy wskazują, że obie formuły są prawidłowe, to czym kierować się w wyborze opcji, i jakie mogą z tego wyniknąć konsekwencje?

Kiedy warto stosować umowę najmu na czas nieoznaczony?

Kiedy nie ma znaczenia jak długo będzie trwał najem i chcemy mieć elastyczną możliwość kształtowania okresu najmu wydawać by się mogło, że najlepszym zastosowaniem będzie zawarcie umowy na czas nieoznaczony a także wskazanie odpowiedniego okresu wypowiedzenia, który pomoże zakończyć umowę w dogodnym dla nas terminie.

Kodeks cywilny - artykuł 673:
§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.
§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

Kodeks cywilny - artykuł 688 - Najem lokalu:
Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają, że terminy wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas nieokreślony mogą być ustalone w umowie, jednak doprecyzowują minimalny okres wypowiedzenia w przypadku najmu lokalu, kiedy czynsz płatny jest miesięcznie. Termin ten wynosi 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Jednakże, jeśli wynajmujemy lokal mieszkalny osobie fizycznej, który będzie zaspokajał potrzeby mieszkaniowe tej osoby mamy do czynienia z “lokatorem”, a ten będzie specjalnie chroniony innym przepisem: Ustawą o ochronie praw lokatorów. W tym przypadku właściciela lokalu obowiązują ustawowe terminy wypowiedzenia umowy najmu, wymienione w Ustawie o ochronie praw lokatorów, a powyższy przepis będzie miał zastosowanie głównie dla najmu o charakterze komercyjnym.

Ustawa o ochronie praw lokatorów - art 11:
1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ustawie [….]. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

Te terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego w zależności od sytuacji opisanej w ustawie wynoszą od miesiąca (głównie z przyczyn leżących po stronie najemcy) do nawet 3 lat, a mogą też zaistnieć przypadki, gdy nie ma możliwości wypowiedzenia umowy najmu (np. w pewnych przypadkach gdy najemcą jest osoba w wieku lat 75 i więcej). Dlatego, jeśli wynajmujący chce mieć możliwość zakończenia umowy najmu, w szczególności dla lokali mieszkalnych, w określonym terminie to podpisanie umowy najmu na czas nieoznaczony może mocno skomplikować jego plany.

Inaczej sytuacja ma się do najemcy - jego obowiązują umowne terminy wypowiedzenia umowy najmu (lub ustawowe, jeśli w umowie ich nie określono).

Umowa najmu na czas oznaczony

Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony. Wtedy w umowie precyzyjnie określamy okres na jaki jest najem np. okres dwóch lat lub wskazujemy daty w jakich umowa obowiązuje. Cechą umowy zawartej na czas oznaczony jest trwałość przez wskazany okres. Oznacza to, że każda ze stron będzie wykonywała umowę najmu w określonym terminie: korzystała z lokalu i opłacała czynsz (najemca) lub udostępniała odpłatnie lokal (wynajmujący). Dzięki temu już na wstępie można określić ramy czasowe, w których będziemy wynajmować nieruchomość. W przypadku, gdy po zakończeniu czasu najmu zdecydujemy się nadal wynajmować lokal, nie ma przeszkód, aby nowym najemcą został dotychczasowy lokator. Wtedy najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest podpisanie aneksu przedłużającego umowę najmu.

Ważne jest, aby przed końcem umowy najmu, która ma ulec przedłużeniu został podpisany odpowiedni aneks. Przepisy przewidują dorozumiane przedłużenie umowy najmu, jeśli po upływie czasu najmu najemca za zgodą wynajmującego kontynuuje najem. Niestety przedłużenie następuje wtedy na czas nieoznaczony.

Kodeks cywilny - artykuł 674:
Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nie oznaczony.

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas oznaczony?

Określając czas oznaczony w umowie, zapewniamy o trwałości tego stosunku prawnego przez umówiony czas. Dlatego wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony może być wyłącznie w sytuacjach jakie przewidują przepisy lub zostały wskazane w umowie najmu.

Kodeks cywilny - artykuł 673:
§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

Oznacza to, że w umowie najmu na czas oznaczony nie będą skuteczne terminy wypowiedzenia umowy, jeśli nie odpowiadają przypadkom ustawowym lub umownym. Dopuszczenie wypowiedzenia umowy w wypadkach w umowie wskazanych daje jednak dużą elastyczność stronom umowy najmu zarówno lokali mieszkalnych jak i komercyjnych, którzy przewidując pewne wydarzenia, które mogą pojawić się w przyszłości mogą zastrzec przy ich zaistnieniu możliwość wcześniejszego zakończenia stosunku najmu.

W przypadku najmu lokali mieszkalnych zastrzeżenia mogą dotyczyć m.in. utraty źródła dochodów przez najemcę, sytuacji związanej z koniecznością wyprowadzki najemcy do innego miasta związanej ze zmianą miejsca pracy, czy też powiększenia rodziny najemcy. W przypadku wynajmującego może to być na przykład chęć sprzedaży lokalu (np. zawarcie umowy przedwstępnej) czy powrót bliskiego członka rodziny z zagranicy, który będzie miał zamieszkać w lokalu po powrocie. Oczywiście wszystkie te wypadki powinny być opisane precyzyjnie, aby mogły być wykorzystane zgodnie z pierwotną intencją i nie stanowiły pola do nadużyć.

Czy forma zawarcia umowy najmu ma znaczenie?

Znakiem czasów jest, że coraz częściej chcemy załatwić wszystko zdalnie, bez papierów. Jednakże umowa najmu lokalu została ściśle opisana w przepisach i ma to również odniesienie do formy umowy najmu. Aby nie było wątpliwości co do szczegółowych ustaleń związanych z umową to w interesie stron umowy jest aby wszelkie postanowienia jakie poczynili były możliwe do udowodnienia. Dlatego rozsądnie jest, aby umowa najmu zawarta była w formie co najmniej dokumentowej (ustalenia mailowe, podpisany dokument na skanie itp). Jednakże w przypadku gdy umowa najmu ma być zawierana na okres powyżej roku musi być ona zawarta na piśmie, w przeciwnym razie bez względu na umówiony okres umowy będzie umową na czas nieoznaczony.

Kodeks cywilny - artykuł 673:
Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony.

Jeżeli więc ważne jest, aby umowa była zawarta na czas oznaczony np. na dwa lata, bezwzględnie należy zawrzeć ją tradycyjnie, w formie pisemnej.

Czy umowę na czas określony można zawrzeć na dowolnie długi termin?

Formalnie nie ma przeszkód, aby umowę najmu zawrzeć na dowolny okres, np. na lat 50. Tylko dziś trudno przewidzieć sytuację w tak odległym terminie. Dlatego przepisy w przypadku najmu dłuższego niż 10 lat, a w przypadku przedsiębiorców dłuższego niż 30 lat, zmieniają z automatu po tym okresie umowę na czas nieoznaczony. 

Kodeks cywilny - artykuł 661:
§ 1. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony.
§ 2. Najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.

Jeśli zawieramy umowę najmu okazjonalnego, przepisy wskazują, że może być zawarta na czas maksymalnie lat 10.

Ustawa o ochronie praw lokatorów - Art. 19a. Umowa najmu okazjonalnego lokalu:
1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Natomiast w przypadku najmu instytucjonalnego ten czas dla odmiany w żaden sposób nie jest ograniczony, a wręcz przeciwnie, przepisy o przekształceniu umowy najmu na czas nieoznaczony po upływie pewnego terminu nie mają zastosowania. Dlatego w trybie najmu instytucjonalnego nie ma przeszkód i komplikacji by wskazać np. 50-letni czas trwania umowy.

Ustawa o ochronie praw lokatorów - Art. 19f. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu:
2. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu zawierana jest na czas oznaczony. Przepisu art. 661 przedłużenie umowy najmu § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny nie stosuje się.

Wypowiedzenie umowy najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy

Nie zawsze najemca, który zostanie wybrany okaże się tym odpowiednim. Jeżeli nie płaci ustalonego czynszu lub jego zachowanie nie jest odpowiednie, a także w przypadkach gdy z lokalu korzysta niezgodnie z umową - można wypowiedzieć umowę najmu, zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach Ustawy o ochronie praw lokatorów (najem na cele mieszkalne) lub Kodeksu cywilnego (pozostały najem lokali).

Czyli jaka forma umowy najmu dla lokalu będzie najlepsza?

Decydując się na wynajem lokalu zawsze warto pomyśleć o czasie, na który lokal udostępniamy. Bardzo często wynajmującemu zależeć będzie na stałym wieloletnim najemcy, ale nie jest tak zawsze. Mając mieszkanie zakupione pod kątem dorastających dzieci lub wynajęte na czas wyjazdu do pracy do innego miasta lub kraju z perspektywą powrotu istotne jest, aby w odpowiednim momencie samemu móc korzystać z lokalu. Czasem też z najemcą nie najlepiej się dogadujemy, choć ten nie daje formalnych powodów do wypowiedzenia.

Z tych przyczyn lepszym rozwiązaniem dla wynajmującego (w szczególności dla lokalu mieszkalnego) będzie zawarcie umowy najmu na czas oznaczony. Nie tylko z góry określa on czas trwania umowy, która po prostu zakończy się po ustalonym terminie, ale też otrzymuje pewną gwarancję najemcy przez pewien czas, co zamortyzuje mu koszt pozyskania najemcy i udostępnienia lokalu do najmu. Kosztów tych wcale nie jest mało, to m.in. wynagrodzenie pośrednika, koszty marketingu czy ogłoszeń, przygotowanie lokalu do najmu - odświeżenie, uzupełnienie wyposażenia, koszty dojazdów, fotografa, home-stagera, czy koszty prawnika itp.

Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kredyt bez wkładu własnego bez minimalnego limitu gwarancji
  Kredyt bez wkładu własnego limit gwarancji przewiduje obecnie limit gwarancji w wysokości od 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Rząd jednak chce wprowadzić zmiany. Jakie?
  MZ o zakazie odwiedzin pacjentów
  Jak przekazało ministerstwo zdrowia, utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów nie znajduje podstawy w świetle obowiązującego prawa, a także jest sprzeczne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie.
  Tusk: nie sądzę, by to, co zostało ustalone ws. projektu noweli o SN, przybliżyło nas do europejskich środków
  Nie sądzę, żeby to, co ustalił prezydent Andrzej Duda z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą ws. projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, przybliżało nas w sposób istotny do europejskich środków - powiedział w piątek przewodniczący PO Donald Tusk
  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - jakie zasady?
  Jakie są zasady dotyczące nabycia nieruchomości w Polsce? Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia?
  Ile dokładnie kosztuje rozwód?
  W ostatnich latach rozwody w Polsce stały się coraz popularniejsze. Sądy uginają się od ilości spraw rozwodowych, co powoduje, że czas oczekiwania na termin rozprawy może się wydłużyć. Niezależnie od tego osoby zainteresowane ta tematyką w pierwszej kolejności poszukują informacji na temat tego z jakimi kosztami sądowymi będą musiały się mierzyć składając pozew rozwodowy i jakie są ceny usług prawnych: koszt adwokata czy radcy prawnego.
  Prezydent podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. ZPHM będzie prowadził działania obejmujące m.in. zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  Co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
  Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może zostać wyrzucony do śmieci razem z innymi odpadami. Za ich wyrzucenie do nieodpowiedniego miejsca grożą wysokie kary. Nawet do 5 tys. zł. Co zatem z nim zrobić?
  Wypadek pożyczonym samochodem – o zasadach odpowiedzialności
  Może się zdarzyć, że podczas korzystania z cudzego samochodu dojdzie do wypadku. Zasady odpowiedzialności wydają się oczywiste, gdy jego sprawca, a zarazem kierujący pojazdem, jest właścicielem auta uczestniczącego w zdarzeniu. Co jednak w sytuacji, gdy za kierownicą zasiada osoba, której samochód ten jedynie udostępniono?
  Müller o żądaniach KE ws. SN: co do przywrócenia sędziów - "dajemy procedurę, w której to się może odbywać"
  Reforma systemu dyscyplinarnego jest, likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN jest, a jeżeli chodzi o przywrócenie sędziów, to "dajemy procedurę, w której to się może odbywać" - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o spełnienie przez Polskę warunków postawionych przez Komisji Europejskiej.
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO – konferencja online 25 maja 2022 r.
  W środę 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja online poświęcona tematyce RODO z okazji 4 lat jego funkcjonowania. Gośćmi wydarzenia będą jedni z najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych w Polsce. Zaproszeni eksperci przybliżą praktyczne aspekty stosowania RODO ujęte w trzech perspektywach czasu. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tą konferencją.
  Horała: pierwszy wniosek do KE o płatność w ramach KPO w III kwartale
  Rząd planuje wysłać do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy w III kwartale br. - poinformował w czwartek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to ustawa regulująca polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  Mieszkanie bez wkładu - dla kogo nowe rozwiązanie?
  Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na realne skorzystanie z rozwiązań programu „Mieszkania bez wkładu”?
  Kodeks karny skarbowy
  Kodeks karny skarbowy (uchwalony 10 września 1999 r.; obowiązuje od 17 października 1999 r.), zwany skrótowo "kks", to pierwsza ustawa rangi kodeksowej w polskim systemie prawnym, która określa zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wcześniej (od 1 stycznia 1927 r. do uchwalenia obecnego kks) tę dziedzinę prawa karnego regulowały zwykłe ustawy karne skarbowe. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe to (najogólniej rzecz ujmując) określone w kks zachowania (czyny i zaniechania) godzące w szczególności w podatki, opłaty i inne daniny publiczne - szerzej: w interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego a także Unii Europejskiej.
  RPP: Odwiedziny u pacjentów w szpitalu nie mogą być ograniczane
  Utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?
  Przemoc domowa - MS zapowiada nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje kolejne narzędzia, mające przeciwdziałać przemocy domowej. Na jakim etapie jest projekt?
  Wakacje kredytowe tylko dla osób zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe
  Wakacje kredytowe mają być dostępne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, które sfinansowały nim zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej je wprowadzić do polskiego systemu prawa. Jakie założenia przyjął projektodawca?
  Kredyt bez wkładu własnego – nowe limity ceny m2
  Kredyt bez wkładu własnego niesie za sobą ograniczenia, np. limity cen metra kwadratowego kupowane mieszkania. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest obecnie w największych miastach oferta mieszkań do kupienia za taki kredyt.
  Emerytura rolnicza a działalność gospodarcza - zmiany
  Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?