| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa sprzedaży komisowej samochodu - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży komisowej samochodu - WZÓR UMOWY

Pobierz wzór umowy. W umowie komisu komisant zobowiązuje się do sprzedaży samochodu na rachunek komitenta, za wynagrodzeniem.

§ 6

  1. W razie niesprzedania przedmiotów w ciągu ……………. (liczba miesięcy) miesięcy komisant wezwie komitenta do odbioru przedmiotów w ciągu …………….. (liczba dni) dni. 
  2. Jeżeli komitent nie odbierze towaru w terminie określonym w § 6 pkt. 1 niniejszej umowy komisant odeśle towar komitentowi na jego rachunek i ryzyko.

§ 7

  1. W sytuacji określonej w § 6 niniejszej umowy komisantowi należy się połowa prowizji określonej w  § 4 pkt. 1 niniejszej umowy.
  2. W tym wypadku prowizja będzie płatna w terminie 14 dni od dnia odbioru przedmiotów na rachunek bankowy komisanta prowadzony w banku…………………. (nazwa banku), o numerze……………………………….. (numer rachunku)

§ 8

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Wszelkie spory wynikające z niniejsze umowy będą rozstrzygane w drodze mediacji.

2. Gdyby w drodze mediacji nie udało się rozwiązać sporu właściwy dla rozstrzygania sporów z niniejszej umowy będzie Sąd Rejonowy …………………….. (nazwa sądu).

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.                 ……………………..                                                                …….………………
                            Komisant                                                                               Komitent

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży komisowej samochodu

        

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »