| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek opiekuńczy > Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, są zwolnione od wykonywania zawodu. Co z zasiłkiem w przypadku pracy zmianowej? W jaki sposób przyznawane jest świadczenie? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym poradniku.

W przypadku opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat z powodów wymienionych w pkt b i c, prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje także rodzicom, którzy nie pozostają w formalnym związku małżeńskim, ale prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Natomiast za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Za nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, uważa się takie zamknięcie tych placówek, o którym ubezpieczony został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni.

Zobacz również: Jak ubiegać się o zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad zdrowym dzieckiem?

Stosownie do art. 180 § 61 k.p., po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.
W takim przypadku ubezpieczonemu – ojcu dziecka – przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku określonego w art. 32 u.ś.p., zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni pod warunkiem, że przerwie on zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, o których mowa w ww. art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 u.ś.p.,
  • 4 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, o których mowa w ww. art. Łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Powyższe zasady stosuje się niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Zobacz również serwis: Praca

Tekst pochodzi z poradnika  "Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego",

Autor: Joanna Grzelińska-Darłak, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2011.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »