Dz.U. z 2003 r. nr 104; poz. 969 str. 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

strony: [1] 2 3 4 5 6 


Zobacz naszą bazę aktów prawnych: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe, Dzienniki UE.

Strona jest częścią - INFOR.pl - portal prawno gospodarczy