DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NR 35

2009-03-05

TREŚĆ


Strona jest częścią - INFOR.pl - portal prawno gospodarczy

Poz.:

273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
274 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej
275 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
276 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
277 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych