Dz.U. z 2010 r. nr 177; poz. 1195 str. 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych

strony: [1] 


Zobacz naszą bazę aktów prawnych: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe, Dzienniki UE.

Strona jest częścią - INFOR.pl - portal prawno gospodarczy