Dz.U. z 2010 r. nr 98. poz. 635 str. 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra

strony: [1] 2 


Zobacz naszą bazę aktów prawnych: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe, Dzienniki UE.

Strona jest częścią - INFOR.pl - portal prawno gospodarczy