Kategorie

Administracja, Województwo

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Do obowiązków wojewody należy wyznaczanie kierownika centrum powiadamiania ratunkowego i zatwierdzanie programu szkolenia operatorów numerów alarmowych.
Od reformy z 1999 roku obowiązuje w Polsce trójstopniowa struktura samorządu terytorialnego. W ramach tego podziału wyodrębniono gminę, powiat i województwo.

Wojewoda

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.
Od stycznia 1999 r. obowiązujący wcześniej dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym. Terytorium RP zostało podzielone na województwa, powiaty oraz gminy.
Wojewoda będzie mógł w drodze decyzji wstrzymać egzekucję administracyjną.