Kategorie

Biznes, Fundusz inwestycyjny

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Statut funduszu inwestycyjnego określa jego wewnętrzną organizację, tryb działania, jak również cele istnienia. Statut sporządza się w formie aktu notarialnego.
Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych, w szczególności polegające na prowadzeniu rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego. Działa niezależnie od towarzystwa funduszy inwestycyjnych (w interesie uczestników funduszy).
Zakup części majątku funduszu powierniczego daje kupującemu prawo do określonej ilości jednostek uczestnictwa. Są one na bieżąco wyceniane, co daje to możliwość kontrolowania swojej inwestycji.