Kategorie

Księga wieczysta, Użytkowanie wieczyste

Wykreślenie roszczenia o uiszczenie opłaty przekształceniowej jest istotnym elementem procedury uwłaszczeniowej. Samo otrzymanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność nie kończy procedury uwłaszczeniowej.
Czy można zrzec się użytkowania wieczystego przez jednostronne oświadczenie woli? Odpowiedź nie jest tak oczywista.
Czy właściciel kilku nieruchomości może połączyć je w jedną całość? Jak dokonać odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej?