Kategorie

Terminarz

2 lip 2018
30 wrz 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2018-07-02
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - czerwiec
2018-07-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2018 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2018-07-05
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-07-08
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2018-07-09
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2018-07-09
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartały 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2018-07-09
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2018-07-09
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za II kwartały 2018 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2018 r. składane …
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2018-07-10
Dodaj do kalendarza