| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Wrzesień 2018

03 Wrzesień 2018 - 246 dzień roku,

do końca pozostało 119 dni

Imieniny : Grzegorza, Izabelli, Joachima

Następnego dnia : Aidy, Lilianny, Rozalii

Następny miesiąc

Październik 2018

Ważne terminy

25 marca 2019 r.

 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2019 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za luty 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn,

26 marca 2019 r.

 • Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni
 • Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic

28 marca 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za luty 2019 r. składane przez dysponenta części 77
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2019 r. składane przez dysponenta części 87
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za luty (oraz złożenie deklaracji za luty: WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)

31 marca 2019 r.

 • Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, za 2018 r.
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy

1 kwietnia 2019 r.

 • Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej 2019/2020 r.
 • Zgłoszenia/korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2018 r.
 • IFT-2/IFT-2R
 • Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni
 • AKC-PA - marzec
 • Korzystający ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2018 rok (sprawozdanie roczne)
 • Złożenie ORD-U informacja o umowach zawartych z nierezydentami w 2018 r. przez podatników mających kalendarzowy rok podatkowy
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za luty 2019 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy ; informacje składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2019 r.

Zmiany w prawie

03.09.2018

04.09.2018