Kategorie

Terminarz

3 wrz 2020
2 gru 2020
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-09-06
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za sierpień 2020 r.
2020-09-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2020-09-07
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2020-09-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za sierpień 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FS i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe …
2020-09-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2020-09-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2020-09-07
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za sierpień 2020 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2020-09-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2020 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2020-09-07
Dodaj do kalendarza