reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Październik 2017

07 Październik 2017 - 280 dzień roku,

do końca pozostało 85 dni

Imieniny : Marka, Marii, Mirelli

Następnego dnia : Brygidy, Marceliny, Pelagii

Ważne terminy

20 października 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub III kwartał 2020 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2020 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa mogą zapłacić zaliczki pobrane w kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego - Dz. U. z 2020 r. poz. 972)
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za wrzesień 2020 r. lub INF-1
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień (rozliczenie miesięczne) i III kwartał 2020 r. (rozliczenie kwartalne)
 • Wpłata zaliczki od podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących co najmniej 50% przychodów z działalności rolniczej
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych we wrześniu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2020 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2020 r. składane przez dysponenta części budżetowych
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych we wrześniu (rozliczenie miesięczne) lub w III kwartale 2020 r. (rozliczenie kwartalne); obowiązek wpłaty zaliczek dotyczy także podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek lub opodatkowanie podatkiem liniowym (19%)

21 października 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za wrzesień 2020 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

22 października 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2020 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2020 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2020 r. składane przez zarządy JST

23 października 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2020 r. składane przez kierowników instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2020 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2020 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych

25 października 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

26 października 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za wrzesień 2020 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-8
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za III kwartał 2020 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG , AKC-EN
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za wrzesień 2020 r. składane przez Prezesa KRUS

27 października 2020 r.

 • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.
reklama
reklama
reklama