| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Lipiec 2017

08 Lipiec 2017 - 189 dzień roku,

do końca pozostało 176 dni

Imieniny : Adriana, Edgara, Elżbiety

Następnego dnia : Bereniki, Sylwi, Weroniki

Ważne terminy

28 lutego 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za styczeń 2020 r. składane przez dysponentów części 77
 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za styczeń 2020 r. składane przez dysponenta części 87
 • Roczne sprawozdanie Rb-23PL za 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Raport o składkach zapłaconych w roku poprzednim za ubezpieczonych pracowników
 • Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowych
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za styczeń 2020 r. (oraz złożenie deklaracji za styczeń 2020 r.: WZP-1M – przedsiębiorstwa, WZS-1M – spółki)

1 marca 2020 r.

 • Informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni
 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

2 marca 2020 r.

 • Płatnicy dokonujący wypłat należności osobom niemającym w Polsce miejsca zamieszkania przekazują imienne informacje IFT-1/IFT-1R tym osobom oraz urzędom skarbowym właściwym w sprawie opodatkowania osób zagranicznych (urzędom wyłącznie drogą elektroniczną)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2019 r. roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST, Rb-PDP za 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą przekazują do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2020 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za styczeń o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Roczna opłata rejestrowa wpłacana przez podmioty, które wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny i są zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019 r. (PIT-28/PIT-28S)
 • Przekazanie do ZUS informacji za 2019 r. o przychodach osiąganych przez emerytów i rencistów
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2019 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Przekazanie podatnikom informacji PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 r.
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2019 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych osiągniętych w 2019 r. (PIT-8C)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2019 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organy rentowe za 2019 r. (PIT-40A/PIT-11A)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartały 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowej
 • Rb-27UE za poprzedni rok składane przez dysponenta części 87

5 marca 2020 r.

 • Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2020 r.
 • Zapłata składek za luty 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2020 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

Zmiany w prawie

08.07.2017

09.07.2017

10.07.2017