Kategorie

Terminarz

9 paź 2018
7 sty 2019
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za III kwartały 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za III kwartały 2018 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2018 r. składane …
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2018-10-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-10-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2018 r. składane przez urzędy skarbowe
2018-10-12
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-10-14
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2018 r. przez pozostałych płatników
2018-10-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-10-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość …
2018-10-15
Dodaj do kalendarza