REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za luty 2023 r.
2023-02-13
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2023 r. składane przez urzędy skarbowe
2023-02-13
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. składane przez dysponentów główni …
2023-02-14
Dodaj do kalendarza
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych składana przez osoby fizyczne i prawne będące ich właścicielami
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2023 r. składane …
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2022 r. składane przez zarządy JST
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające …
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2023 r.
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za styczeń 2023 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-02-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ za 2022 r. składane …
2023-02-16
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. składane przez …
2023-02-17
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za styczeń 2023 r. przez pozostałych płatników składek
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w styczniu 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2023 r. składane przez dysponentów części …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za styczeń 2023 r. lub INF-1
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w styczniu 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2023 r.
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-PDP za 2022 r. składane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2022 r. składane …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ za 2022 r. składane …
2023-02-21
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ za 2022 r. składane przez …
2023-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania łączne Rb-UZ za 2022 r. składane przez Polską …
2023-02-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2023 r. …
2023-02-21
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2022 r. składane przez …
2023-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2022 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2023-02-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2022 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2023-02-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2022 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2023-02-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-02-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. składane przez zarządy JST
2023-02-23
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2023 r.
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za styczeń 2023 r.
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za styczeń 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za styczeń 2023 r. składane przez Prezesa KRUS
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2022 r. składane …
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Roczna korekta VAT odliczonego w roku poprzednim
2023-02-27
Dodaj do kalendarza

REKLAMA