| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Poprzedni miesiąc

Październik 2018

Aktualny miesiąc

Listopad 2018

12 Listopad 2018 - 316 dzień roku,

do końca pozostało 49 dni

Imieniny : Mateusza, Palmiry, Renaty

Następnego dnia : Arkadii, Arkadego, Benedykta

Ważne terminy

20 października 2019 r.

  • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
  • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych

21 października 2019 r.

  • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
  • Wpłata za wrzesień 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 30g updof
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
  • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień (rozliczenie miesięczne) i III kwartał 2019 r. (rozliczenie kwartalne)
  • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za wrzesień 2019 r. lub INF-1
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych we wrześniu (rozliczenie miesięczne) lub w III kwartale 2019 r. (rozliczenie kwartalne); obowiązek wpłaty zaliczek dotyczy także podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek lub opodatkowanie podatkiem liniowym (19%)
  • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za wrzesień 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
  • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
  • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne) – firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne) – pozostałych rezydentów u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2019 r. składane przez dysponenci części budżetowych
  • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
  • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych we wrześniu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
  • Wpłata za wrzesień 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b updop
  • Wpłata zaliczki od podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących, co najmniej 50% przychodów z działalności rolniczej
  • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub III kwartał 2019 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
  • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych

22 października 2019 r.

  • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST
  • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2019 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST

23 października 2019 r.

  • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2019 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
  • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2019 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON

25 października 2019 r.

  • VAT-9M za miesiąc poprzedni
  • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
  • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za wrzesień 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
  • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG , AKC-EN
  • VAT-7 za miesiąc poprzedni
  • VAT-8
  • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2019 r.
  • VAT-12 za miesiąc poprzedni
  • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
  • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za III kwartał 2019 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
  • VAT-7K za poprzedni kwartał
  • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS