Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminarz

Zakończenie inwentaryzacji składników majątku jednostki
2022-01-15
Dodaj do kalendarza
Zakończenie inwentaryzacji drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda składników majątku jednostki
2022-01-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku leśnego za styczeń 2022 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
2022-01-17
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji podatku leśnego (DL-1) i rolnego (DR-1) na 2022 r. – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek …
2022-01-17
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia oraz kierowników uczelni …
2022-01-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za grudzień 2021 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami …
2022-01-17
Dodaj do kalendarza
Wpłata do PPK za grudzień 2021 r.
2022-01-17
Dodaj do kalendarza
Opłata roczna za korzystanie z urządzeń w pasie drogowym – dotyczy osób posiadających decyzję na zajęcie pasa drogowego na czas określony …
2022-01-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2022-01-18
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2021 r. składane …
2022-01-18
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2021 r. składane przez urzędy skarbowe
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki kwartalnej za IV kwartał 2021 r.
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-o, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-W) za grudzień 2021 r.
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej za grudzień 2021 r.
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w grudniu 2021 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, …
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w grudniu 2021 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2021 r.
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2021 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2022 r. zaliczek podatku od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy …
2022-01-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za grudzień 2021 …
2022-01-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2021 r. składane …
2022-01-24
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2021 r. składane przez zarządy JST
2022-01-24
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2022-01-24
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2022-01-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7K za IV kwartał 2021 r.
2022-01-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za grudzień 2021 r. składane przez Prezesa KRUS
2022-01-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2021 r.
2022-01-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2022-01-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC- -4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2022-01-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2021 r.
2022-01-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2022-01-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2022-01-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2022-01-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za grudzień 2021 r.
2022-01-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za grudzień 2021 r.
2022-01-25
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia, dysponentów …
2022-01-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za grudzień 2021 r. składane przez dysponenta części 87
2022-01-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – …
2022-01-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2022-01-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2022-01-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2021 r. składane przez dysponentów części …
2022-01-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2022-01-28
Dodaj do kalendarza
Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej …
2022-01-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek – o ile rok podatkowy podatnika …
2022-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja za 2021 r. o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) …
2022-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne …
2022-01-31
Dodaj do kalendarza