| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Czerwiec 2017

13 Czerwiec 2017 - 164 dzień roku,

do końca pozostało 201 dni

Imieniny : Antoniego, Gajusza, Gracji

Następnego dnia : Bazylego, Elizy, Elzy

Ważne terminy

22 października 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2018 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • CIT-5
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Sprawozdania NBP (kwartalne)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych w poprzednim kwartale
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni kwartał
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni kwartał
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych

23 października 2018 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2018 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2018 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej

25 października 2018 r.

 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-8
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za wrzesień 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni

28 października 2018 r.

 • WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki
 • Rb-27 za miesiąc poprzedni, składane przez dysponenta części 77

29 października 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części 77
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za wrzesień 2018 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez ZUS oraz przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej JST
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez Państwową Akademię Nauk, agencje państwowe

Zmiany w prawie

13.06.2017

14.06.2017