| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Sierpień 2018

14 Sierpień 2018 - 226 dzień roku,

do końca pozostało 139 dni

Imieniny : Alany, Alfreda, Kaliksta

Następnego dnia : Eulalii, Marii, Napoleona

Ważne terminy

19 stycznia 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

20 stycznia 2020 r.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Złożenie deklaracji PIT-6 dotyczącej wymiaru zaliczek w 2020 r. podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
 • Wpłata za grudzień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2019 r.
 • Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/ PIT-16S) lub w przypadku przejścia z tej formy opodatkowania na inną oświadczenie o wyborze podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienie o rezygnacji z karty
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Wpłata za grudzień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w grudniu 2019 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w grudniu 2019 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacana przez podatników opodatkowanych 19-proc. podatkiem liniowym
 • Wpłata zaliczki kwartalnej na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2019 r.
 • Wpłata zaliczki kwartalnej na podatek dochodowy od osób prawnych za IV kwartał 2019 r.
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne) – firmy inwestycyjne: prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne) – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)

21 stycznia 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2019 r. składane przez urzędy skarbowe

22 stycznia 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za grudzień 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2019 r. składane przez zarządy JST

23 stycznia 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia

Zmiany w prawie

14.08.2018

15.08.2018

16.08.2018