Kategorie

Terminarz

15 paź 2018
13 sty 2019
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2018 r. składane …
2018-10-15
Dodaj do kalendarza
Zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego na wyspecjalizowany w obsłudze „dużych” podatników. Zawiadomienie o zmianie …
2018-10-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość …
2018-10-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2018-10-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-10-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za III kwartały 2018 r. składane przez kierowników placówek
2018-10-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2018 r. przez pozostałych płatników
2018-10-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni …
2018-10-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2018 r. składane przez izby administracji …
2018-10-18
Dodaj do kalendarza