Kategorie

Terminarz

16 wrz 2020
15 gru 2020
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-09-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2020-09-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2020-09-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki za sierpień 2020 r. na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za sierpień 2020 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w sierpniu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w sierpniu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2020 r.
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za sierpień 2020 r. lub INF-1
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za sierpień 2020 r.
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za sierpień 2020 …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za sierpień 2020 r. składane przez dysponentów części …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w sierpniu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza