Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminarz

Wpłata za luty 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za luty 2023 r. lub INF-1
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za luty 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, …
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lutym 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2023 r. składane przez dysponenta części budżetowych
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za luty 2023 r. składane przez dysponenta części 34
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2023 r. przez pozostałych płatników składek
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy Rb-28 Programy WPR za luty 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w lutym 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z …
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za luty 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za luty 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta …
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2023-03-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za luty 2023 r. …
2023-03-21
Dodaj do kalendarza
Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic
2023-03-26
Dodaj do kalendarza
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni
2023-03-26
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za luty 2023 r. składane przez Prezesa KRUS
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za luty 2023 r.
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2023 r.
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za luty 2023 r.
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2023 r.
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za luty 2023 r.
2023-03-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za luty 2023 r. składane przez dysponentów części 77
2023-03-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2023 r. składane przez dysponenta części 87
2023-03-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2023-03-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z …
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie ZUS ZSWA – Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 r.
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za luty 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek …
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za luty 2023 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot …
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Uiszczenie opłaty produktowej za 2022 r.
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Uiszczenie opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2022 r.
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
IFT-2/IFT-2R
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie zeznania za 2022 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych …
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji CIT-ST
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - marzec
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, za 2022 r.
2023-03-31
Dodaj do kalendarza
Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej 2023/2024 r.
2023-04-01
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2023-04-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2023-04-05
Dodaj do kalendarza