REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2024 r. 
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za II kwartał 2024 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2024 r. przez pozostałych płatników składek
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2024 r. składane przez dysponentów …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2024 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w czerwcu 2024 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w czerwcu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za czerwiec 2024 r.
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2024 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2024-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość …
2024-07-23
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za czerwiec 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON, …
2024-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33 za II kwartały 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
2024-07-23
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC -4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW/AKC-WWn, AKC-WG, AKC-EN, …
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie: Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2024 r.
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za czerwiec 2024 r. 
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K za II kwartał 2024 r. (część deklaracyjna)
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za czerwiec 2024 r. składane przez Prezesa KRUS
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za czerwiec 2024 r. 
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za czerwiec 2024 r. składane przez Prezesa ZUS
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za …
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT za II kwartał 2024 r.
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M i JPK_V7K (część ewidencyjna) za czerwiec 2024 r. 
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2024-07-25
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez Polską Akademię Nauk
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji …
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za czerwiec 2024 r. składane przez dysponenta części 77
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za II kwartał 2024 r. – jeżeli wybrano kwartalne …
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz …
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za czerwiec 2024 r. składane przez dysponentów części 87
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za czerwiec 2024 r. (oraz złożenie deklaracji za …
2024-07-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33 za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2024 r., kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II …
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34, Rb-34PL, Rb-35, Rb-50 za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za czerwiec 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2024 r. składane przez …
2024-07-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VIU-DO za II kwartał 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej OSS (dotyczy podatników, dla …
2024-07-31
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za III kwartał 2024 r.
2024-07-31
Dodaj do kalendarza
Udostępnienie KAS ewidencji o transgranicznych płatnościach za II kwartał 2024 r.
2024-07-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za czerwiec 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2024-07-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2024-07-31
Dodaj do kalendarza

REKLAMA